Om elnätsavgiften

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning – där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

Osäkerheten på elmarknaden med rekordhöga priser på el i Sverige och i Europa påverkar elnätsavgiften för samtliga aktörer i och med de förluster som uppstår. En förlust som särskilt visar sig i elprisområde 4, där vi finns.

Vårt lokalnät i Växjö får el från regionnätet, som i sin tur får el från det rikstäckande stamnätet. Justeringen av elnätspriset blir därför en direkt konsekvens av höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter som överförs till oss i lokalnätet och vidare till dig som kund genom den nätavgift du betalar till Växjö Energi.

Framtidssäker satsning

För att hänga med i utvecklingen måste vi investera i näten, därför genomför vi en stor satsning på att utveckla elnätet för framtiden. Vi bygger ut infrastruktur till nya områden och ett växande Växjö innebär också ökat tryck på ett fungerande elnät med kapacitet som motsvarar Växjöbornas behov. 

Vi arbetar även för en fortsatt hög leveranssäkerhet och för att göra nätet smartare för dagens och morgondagens digitala samhälle.

Dina elkostnader

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Elen du använder
    Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Transport till din bostad
    Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Skatter och avgifter
    Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Källa: Energiföretagen

Nationella nätavgifter

I Nils Holgersson-undersökningen presenteras elnätsbolags taxor för elnätsavgifter. Under 2021 låg Växjö på plats 49 bland landets 290 kommuner.

När vi tvingas höja vår elnätsavgift så kan det upplevas som att vi gör en större ökning än det faktiskt är. Det beror på att vi har så låg avgift att även en liten höjning i kronor och ören ser stor ut när man omvandlar den till procent.