Växjö Energi bygger om kontoret på Kvarnvägen

Växjö Energis kontor på Kvarnvägen i Växjö ska byggas om. Nuvarande byggnad är trångbodd och behöver renoveras.

– Vår verksamhet utvecklas stadigt och vi rekryterar nya medarbetare löpande. När vi tittar framåt behöver vi lokaler där alla får tillgång till ändamålsenliga arbetsplatser som är bättre anpassade till verksamheten. Samtidigt som vi behöver tänka hållbart och återvinna mycket av det vi har, kompletterar vi med en yteffektiv tillbyggnad, allt för att hushålla med resurser och inte ha högre lokalkostnader än nödvändigt, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Byggdes på 1980-talet

Växjö Energis kontor på Kvarnvägen byggdes på 1980-talet med den tidens standard som ett kombi-kontor. För att rymma fler arbetsplatser har tillfälliga moduler hyrts in. Dessa ska nu ersättas med permanenta lokaler. Ombyggnaden innebär att delar av de befintliga byggnaderna ska renoveras och kompletteras med en tillbyggnad.

– Vi är väldigt glada för förtroendet som vi fått av Växjö Energi att utveckla deras befintliga lokaler. Roligt att projektet även har en hög hållbarhetsprofil med återbruk och byggnation i KL-trä, något som passar bra in i våra egna värderingar, säger Johan Carltad, Arbetschef på JSB.

– Våra lokaler har tjänat oss bra i många år men nu är det dags att rusta upp dem. Förutom att vi kommer att få fler arbetsplatser behöver matsalen bli större och fler mötesytor skapas. Med moderna och ändamålsenliga lokaler får vi bra arbetsflöden och bra arbetssätt som gör att vi kan svara upp till våra kunders behov på bästa sätt även i framtiden, säger Erik Tellgren.

Ombyggnadsprojektet beräknas kosta cirka 125 miljoner kronor och pågå från 2021 till årsskiftet 2023/24.