Mot en fossilfri vardag – Växjö Energi redovisar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Idag publicerar Växjö Energi sin års- och hållbarhetsredovisning för 2018 på veab.se. Redovisningen presenterar året som gick och beskriver hur bolaget bidrar till en långsiktig hållbar utveckling i Växjöregionen.

– Vi ska driva verksamheten på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och går i täten för morgondagens energiförsörjning. Resultatet av vårt hållbarhetsarbete visar att vi gör stor skillnad både vad gäller klimatpåverkan och resurshushållning. Det är viktigt både för oss och för våra kunder, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Stora förbättringar
Växjö Energi har länge arbetat för att bidra till energiomställning utan fossila bränslen. Redan 1980 började företaget elda med biobränsle. Detta, tillsammans med utbyggnaden av fjärrvärmenätet, har bidragit till att utsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun minskat rejält.

Ett klimatbokslut som genomfördes under förra året visar att den biobränslebaserade kraftvärmeproduktionen i Sandviksverket under 2017 bidrog till att undvika utsläpp på 243 000 ton fossil koldioxid.

– Det är lika mycket som om alla kronobergare skulle låta bilen stå under ett helt år. Det är dessutom en förbättring med mer än 40 procent jämfört med förra klimatbokslutet från 2014, säger Erik Tellgren.

Fossilbränslefria 2020
Idag används 99,6 procent biobränsle, inklusive torv, i Växjö Energis kraftvärmeproduktion. För att bli helt fossilfria ska den sista torven och fossila oljan fasas ut. Målsättningen är att vara helt fossilbränslefria 2020.

– Det ska vi klara av. Men vi är inte nöjda där. Vi måste fortsätta tänka nytt och innovativt kring hållbarhet och miljö och se till att Växjö Energi blir en viktig del av kundernas vardag även i framtiden. Det handlar till exempel om att möta förändrade kundbehov genom att vara lyhörda och noga lyssna på våra kunder och att fortsätta fokusera på att säkra kvaliteten i våra tjänster – dygnet runt, varje dag i veckan, året om, säger Erik Tellgren.

Ekonomiskt var 2018 var ett bra år med ett resultat på 114 miljoner kronor för koncernen efter finansiella poster. Företaget slog all time high i fråga om nyanslutna kunder för alla produkter. Den starka tillströmningen av nya kunder syns främst inom bredband men även för elnät och fjärrvärmen.