Växjös första fjärrvärmeuppvärmda bänk är här

Nu har Växjö fått sin allra första bänk med inbyggd fjärrvärme. Bänken är placerad utanför Växjö Energis huvudkontor på Kvarnvägen 35 och är designad för att vara en varm träffpunkt oavsett säsong.

– Vi ville skapa en mötesplats som våra kunder och medarbetare kan använda oavsett årstid och väder. Bänken kommer att få en behaglig temperatur på drygt 30 grader även när det är som kallast ute, säger Johan Anehall, Chef affärsrelationer på Växjö Energi.

Det är Växjö Energi som tagit fram bänken, som värms upp genom att utnyttja värmen från det återvändande vattnet i fjärrvärmenätet. Temperaturen anpassas efter utomhustemperaturen – ju kallare det är ute desto varmare blir bänken.

Smart utnyttjande av fjärrvärme

– Detta är ett spännande exempel på hur fjärrvärme kan användas utöver att värma hus och vatten. Returvärmen i fjärrvärmenätet används idag till exempel för att hålla gator, torg och entréer fria från snö och is, så kallad markvärme. Det finns stor potential att ta vara på ännu mer av returvärmen i framtiden. En sänkt returtemperatur medger också ökad lokal elproduktion, säger Johan.

Kan det bli fler fjärrvärmeuppvärmda bänkar i Växjö?


– Absolut! Vi hoppas kunna dela med oss av våra kunskaper och tips till exempelvis fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Om fjärrvärmen i Växjö

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät, på cirka 40 mil, som förser 10 000 villor och företag med värme och kyla. Växjö Energis fjärrvärme produceras helt från förnybara biobränslen från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars skulle gått till spillo. Läs mer om fjärrvärme på veab.se.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Anehall, 0470-77 51 81 eller johan.anehall@veab.se