Stipendier

Sedan 1999 delar Växjö Energi ut stipendium till studenter eller forskare på Linnéuniversitetet som genomfört en studie inom bioenergi. Stipendiet består av ett belopp på 10 000 kronor samt diplom.

Stipendiet kan sökas av student eller forskare vid Linnéuniversitetet. Syftet är att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen.

Stipendiaten utses av en kommitté med representanter från Växjö Energi och Linnéuniversitetet och delas ut vid en stipendielunch.