Stipendier

Sedan 1999 delar Växjö Energi ut stipendium till studenter eller forskare på Linnéuniversitetet som genomfört en studie inom bioenergi. Stipendiet består av ett belopp på 15 000 kronor samt diplom.

Stipendiet kan sökas av student eller forskare vid Linnéuniversitetet. Syftet är att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen.

Stipendiaten utses av en kommitté med representanter från Växjö Energi och Linnéuniversitetet och delas ut vid en stipendielunch.

Stipendiat 2019: Wilhelm Johansson

blobid0.jpg

Årets Bioenergistipendium delas ut till Wilhelm Johansson som får stipendiet för sina masterstudier inom bioenergi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Wilhelm studerar hur man kan uppnå ytterligare minskning av utsläpp i små och medelstora förbränningsenheter, som till exempel Sandviksverket i Växjö.

-Den modell jag har utvecklat visar potential för ökad värmeåtervinning i samband med rökgasrening i små och medelstora anläggningar. Detta då den skulle kunna användas för såväl optimering av processen som dimensionering av nya installationer, säger Wilhelm Johansson.

Wilhelm Johansson har bland annat arbetat med tekniken för modelleringsarbete för att optimera design och drift av en innovativ centrifugerande våtscrubber som utvecklas av ITK Envifront AB i Växjö. Resultaten visar att tekniken har stor potential för kombinerad värmeåtervinning och stoftavskiljning i befintliga och nya förbränningsanläggningar för biomassa.

Läs pressmeddelande