Stipendier

För att uppmuntra tillkomsten av Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet) inrättade vi år 1999 ett stipendium som delas ut för insatser inom bioenergiområdet. Stipendiet består av ett belopp på 15 000 kronor samt diplom.

Stipendiet kan sökas av student/forskare vid Linnéuniversitetet. Syftet är att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen.

Stipendiaten utses av en kommitté med representanter från Växjö Energi och Linnéuniversitetet och utdelning sker vid en stipendielunch.