Växjö Energi först ut med att testa ny teknik för att fånga in koldioxid

Forskare vid Lunds universitet utvecklar en ny teknik för koldioxidinfångning som kräver betydligt mindre energi än tidigare metoder. Den nya tekniken ska testas vid tre svenska kraftvärmeverk. Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och planen är att installera pilotanläggningen på Sandviksverket i april 2022. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd.

– Traditionell teknik för koldioxidinfångning slukar mycket el och värme. Målet med vårt projekt är att påvisa att vår världsunika teknik kan användas för infångning av koldioxid men till en väsentligt lägre el- och värmeanvändning, säger Helena Svensson, projektledare, Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet.

Tekniken ska testas på ett bioeldat kraftvärmeverk (Sandviksverket) och två avfallskraftvärmeverk (Öresundskraft och Sysav). I förlängningen finns därmed potential att bidra både till negativa utsläpp och en minskning av fossila utsläpp av koldioxid.

Pilotanläggning i Växjö

Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och planen är att installera pilotanläggningen på Sandviksverket i april 2022. Därefter kommer motsvarande tester köras på Öresundskraft och Sysav. Projektet pågår fram till 2024.

– Vi producerar idag helt fossilfri fjärrvärme, fjärrkyla och el på Växjö Energi men vi vill göra ännu mer för att minska effekterna av klimatkrisen. Vi ser att detta projekt hjälper forskningen framåt och kan vara ett viktigt steg på vägen för att realisera Växjös planer att fånga in koldioxid, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Forskare vid Lunds universitet kommer tillsammans med deltagande företag utvärdera hur tekniken fungerar och hur mycket el och värme man kan spara. Projektet löper i sin helhet fram till 2024.

Mer om projektet:

•I projektet Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO ingår Lunds universitet, Midroc, Sysav, Öresundskraft och Växjö Energi (AMP = 2-amino-2-methyl-1-propanol. DMSO = Dimethyl sulfoxide).

•Vid en fullskalig implementering hos de tre kraftvärmeverken skulle tekniken kunna bidra till avskiljning av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar en reduktion med 20 procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.

•Midroc kommer att bygga anläggningen och tar sig an utformningen av pilotanläggningen.

•Projektet passar väl in i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet. Därför beviljar Energimyndigheten stöd till projektet.

För mer information kontakta:

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, erik.tellgren@veab.se, 0470-77 51 01.

Helena Svensson, Projektledare Lunds Tekniska Högskola, helena.svensson@chemeng.lth.se, 046-222 93 13.