Länge leve vardagen

Från 1887 till idag. Det hinner hända massor på över 135 år, och vi är väldigt stolta över att vi har fått vara en så stor del av Växjös vardag i så många år. Vill du veta vad som har hänt och hur vardagen sett ut på vägen? Håll i hatten och häng med på en spännande tidsresa!

Psst! Vill du hellre läsa en kortare version? Läs vår snabbversion av vår historia

1887

Vi var först! Äntligen blir det ljust på Växjös gator. Detta år invigs Elektricitetsverket i Växjö. Vi är då det första kommunala elektricitetsverket i Sverige för gatubelysning och allmän distribution.

Elverket placeras på Vattentorget vid Växjösjön där huset står kvar än i dag. 

1890

Nu används elektricitet framför allt inom industrin och det tar några år innan det elektriska ljuset blir tillgängligt för alla. Så småningom börjar den elektriska lampan även användas inomhus och under 1890-talet ökar antalet glödlampor inomhus hos växjöborna från ett fåtal till 3 600 lampor.

För att klara efterfrågan måste elverket efter tio år byggas om för att öka kapaciteten. Tre ångmaskiner på sammanlagt 300 hästkrafter förser nu Växjö med elkraft.

1917

Fler och fler stadsbor får tillgång till elektricitet i hemmet. På landsbygden dröjer det fortfarande. 1917 bygger vi transformatorstationen vid Västra Mark. Detta för att kunna ta emot och distribuera elen vidare till växjöborna så att de i framtiden ska kunna få en enklare vardag med el.

1937

Vid den här tiden var det fortfarande långt ifrån alla växjöbor som hade tillgång till elektricitet i hemmet. Belastningen på elverket i Växjö är nu så stor att staden efter överläggning med Sydkraft bidrar med 50 000 kronor till en ny 20 000-woltsledning som tas i drift just 1937.

1974

Under den här perioden är det byggboom i hela Sverige tack vare det rikstäckande miljonprogrammet som ska bygga en miljon nya bostäder på tio år. I väntan på att Sandviksverket ska byggas har fjärrvärmen producerats i ett tjugotal oljeeldade containercentraler som stått ute i bostadsområdena. Men 1974 uppförs kraftvärmeverket Sandvik 1. Sandviksverket producerar inte bara värme till växjöborna utan även stora mängder el. Bränslet är fortfarande olja men istället för att varje hus har sin egen panna flyttas nu förbränningen till ett enda ställe – bra inte minst för luftkvaliteten!

1980 

Nu är vi först i Sverige igen, och denna gång med att bygga om en oljeeldad fjärrvärmepanna till eldning med biobränsle. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet, och inte minst satsningen på biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion, har sedan dess bidragit till att utsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun minskat rejält.

1989

1989 är det dags för namnbyte då Växjö Energiverk får namnet Växjö Energi AB.

1995

Vi på Växjö Energi börjar bygga vårt öppna fibernät. Främst för att lösa de egna behoven av driftövervakning av elnätet men så småningom börjar man se ett behov av ett heltäckande stadsnät. Detta blir startskottet för Växjö Energis bredbandsverksamhet, i dag dotterbolaget Wexnet.

1996

Växjö kommun beslutar att kommunen ska bli helt fossilbränslefri. När vi på Växjö Energi samma år bygger en närvärmeanläggning i Ingelstad är det därför självklart för oss att elda med biobränsle. Kommande år byggs motsvarande anläggning även i Rottne och Braås.

Året efter kommer Kung Karl 16:e Gustav till Växjö och inviger Sandvik 2 som eldas med mer än 95 procent biobränsle.

2004

Samma år byggs Växjös största termos, i form av en hetvattenackumulator på 40 000 kubikmeter vatten. På natten laddar vi ackumulatorn med varmt vatten så att varmvattnet räcker till alla Växjöbor som vill duscha på morgonen.

2009

2009 är det extremt få som äger en elbil. Men vi på Växjö Energi vill vara i framkant och tänka miljösmart så vi skaffar oss redan nu en elbil och året därpå sätter vi upp den första laddstolpen.

Nu börjar vi även bygga ut fjärrkyla till bland annat Växjö Centrallasarett. Genom fjärrkylan kan vi på ett effektivt sätt kyla ner deras livsviktiga maskiner.

2014

Vi gör ett klimatbokslut som visar att satsningen på biobränsle för att producera värme, el och kyla har bidragit till att minska koldioxidutsläppen lika mycket som om alla kommuninvånare i Växjö skulle avstå från att köra bil under 17 månader. Eller som om alla i kommunen avstod från att äta kött i 31 månader. Det motsvarar hela 170 000 ton. Visst är det helt otroligt?

Nu är även Wexnet ett eget bolag med ett gemensamt ägande av Växjö Energi, Alvesta Energi, Tingsryds Energi och Lessebo kommun. Med det nya bolaget blir det möjligt för fler att få tillgång till fiber.

2015

Vår senaste kraftvärmeanläggning Sandvik 3 invigs där fjärrvärme och el på ett smart sätt produceras samtidigt. Produktionen är dessutom fossilbränslefri!

Samma år sätter vi upp Växjös första snabbladdare för elbilar som placeras vid Växjö Energis kontor på Kvarnvägen.

IMG_0941.jpg

2016

Ombyggnad av fördelningsstationen Elverket vid Vattentorget intill Växjösjön påbörjas. Arbetet görs för att ge ökad kapacitet och tryggare elförsörjning till centrum. Arbetet blev klart hösten 2020.

Elverket.jpg

2017

Växjö Energi firar 130 år. Vi firade bland annat genom att uppmärksamma vårt varumärke genom kampanjen ”länge leve vardagen”, som bygger på hur vi har varit, och är, en del av våra kunders vardag.

VEAB-topbanner1.jpg

2018

Vi påbörjar uppförandet av 31 laddstationer för Växjö kommun. Vi får investeringsstöd för kommunkoncernens laddningsstationer. Bidraget beviljas för uppförande av totalt 31 laddstationer med 97 laddningspunkter för Växjö kommunkoncerns interna fordon. 

2019

Hurra –  vår verksamhet blir helt fossilfri! I december 2019 uppnådde vi vårt mål om en fossilfri verksamhet och sedan dess produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen. Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar. Det innefattar hela den egna verksamheten i form av att exempelvis vår egna fordonspark är fossilbränslefri, vilket gäller allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen.

100-procent.jpg

2020

Vårt första vindkraftverk tas i drift. Vindkraftverket står vid Häjsberget och södra Länsmansberget i värmländska Sunne kommun och är en gemensam satsning med Tekniska Verken i Linköping och har byggts av Bixia Byggvind.

Samma år kopplar Wexnet upp sopkärl med hjälp av trådlösa sensorer. Ett projekt som utförs tillsammans med SSAM, Växjöbostäder och Suez med syfte att förverkliga behovsanpassad soptömning som meddelar när kärlen börjar bli fulla. Genom att tömma kärlen först när det behövs sparas både tid, pengar och miljö eftersom sopbilarna använder mindre bränsle

2020 är också året då Växjös fjärrvärme fyller 50 år! Den 4 november var det 50 år sedan den första fjärrvärmen levererades i Växjö. Innan dess hade de flesta villor och fastigheter i staden sina egna värmekällor, ofta eldade med ved eller olja. Första kunden ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet var Växjöbostäder och kvarteret Vävaren 1 på stadsdelen Öster. Snart följde tusentals villor och fastigheter efter, vilket har inneburit många positiva effekter både i närmiljön och för klimatet.

Idag

Idag är el en självklarhet i vår vardag. En stor del av Växjös befolkning njuter dessutom av varmvatten och värme från fjärrvärme, ungefär 7 800 villor. Dessutom får hela 1 500 näringsfastigheter fjärrvärme från Växjö Energi.

Det vi har åstadkommit hittills inspirerar oss till att fortsätta söka nya, ännu smartare lösningar för framtiden. Genom att aldrig nöja oss, alltid vara nyfikna och ständigt utmana oss själva vill vi ge våra kunder en vanlig vardag idag och en helt annorlunda, ännu grönare framtid!