Elanslutning

Så ansluter du ditt hus till vårt elnät.

 • 1

  Kontakta elinstallatör

  Börja med att kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören som du anlitat skickar in en föranmälan till oss på Växjö Energi. Vi behöver anmälan om enkel anslutning när elkabeln är framdragen till tomtgräns minst fyra veckor före anslutning, samt anmälan om nyanslutning när elkabeln är framdragen till tomtgräns minst fyra månader före anslutning.

 • 2

  Beställning

  När vi har kontrollerat föranmälan skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Du beställer anslutningen genom att skriva under och skicka tillbaka offerten till oss. Därefter skickar vi en orderbekräftelse till dig.

 • 3

  Elinstallatören utför arbete i din anläggning

  När elinstallatören har färdigställt arbetet i din anläggning, skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss som ett bevis på att anläggningen är färdig för att tas i drift. Efter vi har fått färdiganmälan ansluter vi elkabeln och monterar elmätaren och tillkopplar anläggningen fram till elmätaren.

Vad kostar det?

Anslutningsavgift i pdf-format

Läs mer:
Tillämpningsbestämmelser för anslutning till elnät i pdf-format

Tänk på det här vid nyanslutning

Vår handläggningstid är minst fyra veckor eller minst fyra månader från det att din elinstallatör skickat en undertecknad offert till oss. Handläggningstiden är längre om anslutningen kräver beredning där exempelvis tillstånd från myndigheter och markägare behövs.

 

Tillfällig anslutning

Så ansluter du till tillfällig anslutning i vårt elnät.

 • 1

  Kontakta elinstallatör

  Börja med att kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören som du anlitat skickar in en föranmälan till oss på Växjö Energi Elnät om tillfällig anslutning. Vi behöver denna anmälan minst två veckor före anslutning av den tillfälliga anläggningen.

 • 2

  Elinstallatör förbereder den tillfälliga anslutningen

  Elinstallatören ni anlitat ställer dit byggskåp vid anvisad plats. När arbetet är slutfört gör elinstallatören en färdiganmälan till oss, vilket innebär ett klartecken på att installatören utfört sitt arbete och det är dags för oss att tillkoppla den tillfälliga anläggningen och montera elmätaren.

 • 3

  Anslutning

  När vi har tagit emot föranmälan ser vi över vart vi kan ansluta den tillfälliga anläggningen. Byggskåpet får stå max 5 meter från vår anslutningspunkt. Kablaget efter byggskåpet ansvarar kund eller installatör för.

Vad kostar det?

Tillfällig anslutnings- och nätavgift i pdf-format

Läs mer:
Tillämpningsbestämmelser för tillfällig anslutning i pdf-format