Anslutning fjärrvärme

Så ansluter du din fastighet till fjärrvärme.

 • 1

  Lämna en intresseanmälan

  Vi undersöker då om vi har möjlighet att ansluta din fastighet och vi kontaktar sedan dig. Skicka intresseanmälan

 • 2

  Besök hos dig

  Vi besöker dig och vi kommer tillsammans överens om hur ledningarna ska dras och vilka aktörer som ska utföra vad för att ansluta fastigheten, både på utsidan och insidan. Efter besöket kontaktar vi dig med en offert.

 • 3

  Gör din beställning

  Gör din beställning av fjärrvärmeanslutningen. Med fjärrvärmeanslutning får du fjärrvärmen framdragen in till din fastighet och ledningen avslutas med två servisventiler. Servitut ska erhållas om sådant krävs. I fjärrvärmeanslutningen ingår markarbeten (om inget annat avtalats). Servisventilerna som ägs och monteras av Växjö Energi får endast manövreras av personal från Växjö Energi. Läs mer i den tekniska beskrivningen för näringsfastigheter i pdf-format.

 • 4

  Markarbete

  Grävning sker och fjärrvärmerören placeras i marken och indragning av ledning sker till din fastighet. Efter arbetet återställs marken.

 • 5

  Installation av fjärrvärmecentral

  Vi kan erbjuda dig totalentreprenad, där vi utför den invändiga installationen av fjärrvärmecentralen. Installation av fjärrvärmecentral offereras separat där möjligheten finns att beställa fjärrvärmecentral och installation, samt om du önskar några tillval. Beställningen sker enligt separat offertunderlag i steg 3.
  Du väljer själv om du vill anlita oss eller en extern VVS-installatör för installationen. Det är viktigt att VVS-installatören är godkänd av oss och att arbetet som utförs på primärsidan genomförs av svets- alternativt lödlicenserad personal. Läs mer om lokala anvisningar för arbete i fjärrvärmecentraler i pdf-format.

 • 6

  Installation av mätare

  Vi kommer till din fastighet och sätter mätaren på plats.

 • 7

  Slutkontroll

  Vi gör en slutkontroll för att kontrollera säkerhet och anslutning.

Skicka intresseanmälan