För elinstallatörer

Vi sköter allt samarbete med elinstallatörer via installatörwebben. 

Installatörswebben

Här anmäler du föranmälan och färdiganmälan.

Till installatörswebben

Saknar du inloggningsuppgifter?

Skapa en inloggning genom något av följande alternativ:

Till dig som är elinstallatör i vårt nät

Registrera dig som elinstallatör i vårt nät genom att fylla i nedanstående blankett och skicka till oss. 

Registreringsanmälan för elinstallatörer 

Instruktion för elinstallatörer

Läs vår instruktion för elanläggningar i vårt nät. 

Instruktion för elanläggningar

Föranmälan

I installatörswebben gör du en föranmälan på ett installationsarbete. 

Vid anmälan av mikroproduktion till befintligt uttagsabonnemang fyller du även i en blankett som du bifogar i samband med att du skickar din föranmälan i installatörswebben.

Anmälan av anslutning mikroproduktion

Ärenden att föranmäla

 • Nyanslutning
 • Tillfällig anslutning
 • Servisändring
 • Säkringsändring
 • Flytt av mätare
 • Nedtagning av mätare
 • Hopslagning eller slopning av abonnemang
 • Utökning av belastning
 • Produktion

När ska anmälan skickas in?

 • Anmälan för servis skickas in senast tre veckor före anslutning.
 • Vid anslutning av effektkrävande anläggningar önskar vi att elinstallatören kontaktar oss i god tid innan anmälan, eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas om.
 • Färdiganmälan ska vara hos oss senast en vecka före tillkoppling. Första tillkoppling utförs av nätägaren.