Sponsring

Vi sponsrar föreningar och aktiviteter inom idrott, kultur och samhälle med koppling till våra kärnintressen energi och/eller ett hållbart samhälle.

För oss är det viktigt med ett gott samarbete och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska ingå samarbete. Eftersom vi är ett lokalt företag fokuserar vi på föreningar och aktiviteter inom vår region och på orter där vi har verksamhet.

Gör din sponsringsansökan genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år. Är du intresserad av ett sponsringssamarbete behöver vi din ansökan senast den 1 september året före.

Sponsringsansökan

Område
Kategori