Anläggningar

Sedan december 2019 är alla våra anläggningar och hela vår verksamhet 100 % fossilbränslefri. Sandviksverket i Växjö är vår produktionsanläggning för kraftvärme och i Braås, Ingelstad och Rottne har vi närvärmeanläggningar.

Vi har totalt fyra anläggningar på fyra orter i Kronobergs län som förser dig och din familj med värme. Anläggningarna ligger i Växjö, Braås, Ingelstad och Rottne och när vi producerar värme till dig och din familj använder vi 100 % förnybart biobränsle från skogen, till exempel bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar. På så sätt bidrar fjärrvärmen till minskade koldioxidutsläpp. Det är dessutom ett av de mest driftsäkra och underhållsfria sätten att värma ditt hus.

Så blir skogsresterna till värme i Växjö

– Istället för att låta restprodukterna ligga kvar i skogen använder vi energin som finns i det som bränsle och på så sätt får vi en helt förnybar värme- och elproduktion, berättar Joakim Mårtensson, kraftverkschef hos oss på Växjö Energi.

Så blir skogsresterna till värme i Växjö

– Istället för att låta restprodukterna ligga kvar i skogen använder vi energin som finns i det som bränsle och på så sätt får vi en helt förnybar värme- och elproduktion, berättar Joakim Mårtensson, kraftverkschef hos oss på Växjö Energi.