Fjärrvärme i Växjö

Sandviksverket är vår fossilbränslefria produktionsanläggning för kraftvärme. Kraftvärmeproduktionen genererar både värme och el och är därför väldigt energieffektiv.

IMG_0413_1110px.jpg

I Sandviksverket produceras fjärrvärme och el i flera olika enheter. Råvaran består av 100 % förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. Satsningen på biobränsle har bidragit till att koldioxidutsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun har minskat med 70 procent per invånare sedan 1993.

Det här betyder att vi bidrar till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Efter förbränning av biobränslet återförs dessutom aska till skogen vilket minskar försurningen i naturen. Med detta slutna kretslopp bidrar Växjö Energi till ett hållbart samhälle och en renare miljö både lokalt och globalt, något som inte bara gynnar Växjö utan hela vår jord.

Vår produktion fördelar sig på cirka en tredjedel el och två tredjedelar värme. Värmen kommer våra fjärrvärmekunder till del och elen säljs till elmarknaden (inte till slutkund). Vår elproduktion motsvarar cirka hälften av elanvändningen i Växjö stad.

Växjös största termos

Ackumulatortanken på Sandviksverket skulle kunna kallas för Växjös största termos. 40 000 kubikmeter vatten får plats i tanken som har samma egenskaper som en termos.

På natten när Växjöborna inte använder så mycket värme laddar vi ackumulatortanken med varmt vatten så att varmvattnet räcker till alla som vill duscha på morgonen, när behovet är större. Smart va?

 

Besök Sandviksverket

Nyfiken på hur det ser ut i vårt kraftvärmeverk?

Upplev Sandviksverket digitalt