Vad vi tror på

Vi är stolta över det som "sitter i väggarna" på Växjö Energi, vårt sätt att jobba och det vi tror på. Det påverkar hur vi är mot varandra, mot våra kunder och omvärlden. Grunden till vår företagskultur ligger i våra värderingar.

Här kan du läsa mer om vad det är som gör att vi lyckas tillsammans, hur vi ser till att vara en arbetsplats för alla och hur vi får balans mellan jobb och fritid.

Våra värderingar

Vi är alla ambassadörer för arbetsplatsen och varumärket Växjö Energi. I alla arbetssituationer försöker vi leva som våra kärnvärden lär. Våga närvara, utmana, samverka, agera och respektera:

 

Mångfald och inkludering

Mångfald på arbetsplatsen bidrar till idéer, kreativitet och bättre beslut, som kommer både oss och våra kunder till nytta. Vi välkomnar människor med olika bakgrund, åldrar, kön och erfarenheter till Växjö Energi. Och vi ska fortsätta att jobba framgångsrikt med de här frågorna, för att vi vet at vi kan åstadkomma så mycket mer. För ännu fler.

Balans mellan fritid och arbete

Ett fungerande livspussel är viktigt för att må bra, prestera och utvecklas, både på och utanför jobbet. Därför arbetar vi för en företagskultur som främjar balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder till exempel flexibla arbetstider och möjligheter till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.

Vi är Växjö Energi

Hur är det att jobba på Växjö Energi? Träffa några av våra medarbetare

Vi är Växjö Energi

Hur är det att jobba på Växjö Energi? Träffa några av våra medarbetare