Så fungerar solceller

Att använda solens strålar för att producera 100 procent förnybar el är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på energi. Visste du att solljus som når jordens yta är 8000 gånger större än vad mänskligheten gör av med på ett år?

Så blir solens strålar till förnybar el

  1. Solen
    När solens strålar träffar solpanelen uppstår en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan.
  2. Solpaneler
    En solpanel består av flera solceller som är sammankopplade. Solcellerna omvandlar solens strålar till elektrisk energi i form av likström.
  3. Växelriktare
    En elkabel går från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar likström till växelström, vilket krävs för att elen ska kunna användas i fastigheten.
  4. Undercentral
    Från växelriktaren går en elkabel till fastighetens undercentral som leder elen vidare ut i fastigheten.
  5. Hushållsapparater
    Elen som ni producerar går i första hand till er egen elanvändning i fastigheten.
  6. Utmatningspunkt
    Undercentralen är sammankopplad med en elmätare som mäter elen både till och från fastigheten. Om er solcellsanläggning producerar mer el än vad ni gör av med skickas överskottet in på elnätet.