Ladda elbil

Intresset för elbilar fortsätter att öka. Som företag eller bostadsrättsförening har ni stora möjligheter att bidra till en hållbar infrastruktur genom att erbjuda elbilsladdning till medarbetare, boende och besökare. En framtidssäker investering – för dig och för klimatet.

Flexibel helhetslösning

Vi erbjuder en bekväm och säker lösning för elbilsladdning helt anpassad efter dina förutsättningar och behov. Vi ger rådgivning och skapar en lösning tillsammans med dig som du kan växa med när laddbehovet ökar. Vi samarbetar med det rikstäckande publika laddnätverket Mer.

Fördelar med vår lösning

  • Tillgång till Sveriges största publika laddnätverk Mer.
  • Tillverkaroberoende laddlösning som inte binder upp till en specifik leverantör.
  • Support dygnet runt.
  • Dynamisk lastbalansering, för låga elnätsavgifter.
  • Minimal administration – Mer fakturerar användaren direkt.
  • Köpa eller leasa, du bestämmer vilket.
  • Vi ansvarar för elsäkerheten enligt myndighetskrav vid leasing av laddstation.
  • Du får hjälp med allt från rådgivning, bidragsansökan och planering till installation, drift och fakturering.

Möjlighet till investeringsstöd

Som företag och bostadsrättsförening kan du söka stöd för installation av laddstation som används av er. Du kan få ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.