Återvunnen plast ger stora miljövinster för Wexnet

Vid fiberutbyggnaden i Asa testar nu Wexnet unika kopplingsbrunnar i 100 procent återvunnen plast. Brunnarna som tillverkas av ett Växjöföretag sparar drygt 52 liter råolja per enhet jämfört med kopplingsbrunnar i nytillverkad plast.

– Vi letar ständigt efter nya möjligheter till miljöförbättringar i vår verksamhet, att använda komponenter i återvunnen plast är ett initiativ i det arbetet, säger Sven-Olof Sörgårn, projektledare för fiberutbyggnaden i Asa.

Utbyggnaden omfattar dels byanät där cirka 160 hushåll valt att ansluta sig och dels nytt stamnät sträckan Källreda–Asa–Lammhult. Totalt rör det sig om grävningar på drygt åtta mil, ett arbete som i dagsläget kommit halvvägs och beräknas vara färdigt till årsskiftet.

– De nya kopplingsbrunnarna använder vi längs stamnätet. De grävs ner med jämna mellanrum där vi skarvar fiberkablarna, säger Sven-Olof Sörgårn.

Kopplingsbrunnarna levereras av Växjöföretaget Greenpipe som specialiserat sig just på olika typer av kabelskydd tillverkade i 100 procent återvunnen plast. Miljöbesparingen bara för de brunnar som används vid Asa-utbyggnaden landar på totalt 1370 liter råolja.

– Vi har jobbat med den här typen av produkter i 20 år, men i Sverige i stort har det fram tills nu varit relativt lite fokus på tillverkning i återvunnen plast. För varje meter rör som tillverkas i ny plast kan vi göra fem meter rör i återvunnen plast med samma miljöpåverkan. Rätt sorterat kan samma plast återvinnas nio gånger innan tillsatser av ny råvara behöver göras, säger Michael Kautto, försäljningschef på Greenpipe. 

Kontaktuppgifter, projektledare Sven-Olof Sörgårn: sven-olof.sorgarn@wexnet.se, 0470-77 51 76