Fjärrvärmen i Växjö fyller 50 år

​Den 4 november 2020 är det 50 år sedan den första fjärrvärmen levererades i Växjö. Innan dess hade de flesta villor och fastigheter i staden sina egna värmekällor, ofta eldade med ved eller olja. – Det är häftigt att blicka tillbaka och se vilken nytta fjärrvärmen gjort, både i närmiljön och för klimatet, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

– Det är häftigt att blicka tillbaka och se vilken nytta fjärrvärmen gjort, både i närmiljön och för klimatet, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Första kunden att ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet, år 1970, blev Växjöbostäder och kvarteret Vävaren 1 på stadsdelen Öster. Snart skulle tusentals villor och fastigheter följa efter.

I det växande Växjö har fjärrvärmenätet byggts ut i olika etapper. Sandviksverket har uppförts, utökats och även konverterats för användning av biobränsle. Idag är fjärrvärme det vanligaste uppvärmningsalternativet i staden och värmen produceras 100 procent fossilfritt.

– Satsningen låg helt rätt i tiden när den inleddes för 50 år sedan, och har inneburit många positiva effekter för kommunen. Men förnybar fjärrvärme ger oss också fortsatt riktigt bra möjligheter att nå upp till framtida klimatutmaningar. Med förnybar fjärrvärme kan vi snabbt uppnå negativa utsläpp och börja tvätta atmosfären från de växthusgaser vi laddat den med. Detta studerar vi just nu hur det ska gå till, säger Erik Tellgren.

Klimathjälte

Växjö Energi levererar idag fjärrvärme och fjärrkyla till cirka 10 000 hushåll och företag i Växjö med omnejd. Den blivande jubilaren har under åren bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i kommunen. Mellan 1993 och 2019 har koldioxidutsläppen per invånare i Växjö minskat med hela 59 procent.

Cirka två tredjedelar av minskningen beror på satsningen på biobränsle i fjärrvärmen och utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Utöver utbyggnaden av fjärrvärme har exempelvis bättre rening på industrierna, skärpta avgaskrav och fler miljöbilar bidragit till minskningen.

Förnybar el

Till skillnad från ett vanligt värmeverk producerar kraftvärmeverk, som Sandviksverket, dessutom en hel del förnybar el. Under 2019 producerade Sandviksverket totalt 232 GWh el, eller ungefär 40 procent av den levererade volymen fjärrvärme. 

– Vi producerar cirka hälften av den el som konsumeras i Växjö stad, och målet är att bli helt självförsörjande i framtiden. Ju fler kunder, desto mer förnybar el kan vi producera. Alla som väljer fjärrvärme bidrar på så sätt till en bättre miljö och ett mer hållbart energisystem, säger Erik Tellgren.

Läs mer om fjärrvärmen i Växjö