Beställ fjärrvärmecentral

Beställ din nya fjärrvärmecentral genom att fylla i nedanstående formulär.

Vi gör vårt bästa för att tillgodose ditt eventuella önskemål om leveranstid. Arbetet utförs på ordinarie arbetstid.

Om du önskar fakturamodellen för ROT-avdrag fyller du i hur stor andel av den preliminära skattereduktionen som varje person ska ha. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning har vi rätt att i efterhand kräva beställaren på motsvarande belopp.

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.