Beställ fjärrvärmecentral

Genom formuläret på denna sida gör du din beställning av en ny fjärrvärmecentral.

En fjärrvärmecentral brukar hålla i cirka 25 år. Det är sällan lönsamt att reparera centralen när den börjar närma sig den åldern. En ny fjärrvärmecentral kan dessutom ge ditt hus bättre komfort med jämnare inomhustemperatur. Vi hjälper dig gärna med en helhetslösning som omfattar följande:

  • Avinstallation och bortforsling av befintlig fjärrvärmecentral.
  • Hjälp med val och dimensionering av ny fjärrvärmecentral.
  • Leverans och komplett installation och injustering av central.
  • Isolering av rörledningar.
  • Fem års driftsäkerhetsavtal ingår.

Pris: 36 000 kronor, varav 11 500 kronor är arbetskostnad, inklusive moms. 

Frigör utrymme: Välj en kompakt fjärrvärmecentral

För ett tillägg på 5 000 kr får du en mer kompakt fjärrvärmecentral som dessutom är smart isolerad. I kostnaden inkluderas tillhörande ventilpaket. Klicka i tillvalet i formuläret när du gör din beställning nedan. 

 

Fjärrvärmecentralen är certifierad för småhus och har en A-klassad cirkulationspump. En certifierad fjärrvärmecentral innebär att det gjorts en opartisk granskning av centralen avseende prestanda, funktion och utförande. A-klassad cirkulationspump är en energisnål pump med differenstryckreglering som gör att pumpens kapacitet hela tiden anpassas till värmesystemets verkliga behov för årstiden.

Villaägarna kampanj

Behöver du en ny fjärrvärmecentral? Du vet väl att du som medlem i Villaägarna får 1 500 kronor i rabatt vid beställning av ny fjärrvärmecentral. Fyll i ditt medlemsnummer när du gör din beställning. Beställningen gör du här.

Beställ fjärrvärmecentral

Jag önskar att på det här uppdraget så ska fakturamodellen för ROT-avdrag tillämpas
Om du önskar fakturamodellen för ROT-avdrag fyller du i hur stor andel av den preliminär skattereduktion som varje person ska ha. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning har vi rätt att i efterhand kräva beställaren på motsvarande belopp.
Leverans kommer att ske cirka två veckor efter beställning. Arbetet utförs på ordinarie arbetstid.