Priser

Så fungerar prissättningen

Priset på fjärrvärme består av en fast del och en energidel och faktureras månadsvis.

  • Fast pris - Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår.
  • Energipris - För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (kr/MWh).

Beräkningsexempel

På länken hittar du en redovisning av priser för fjärrvärme enligt energimarknadsinspektionens krav EIFS 2009:3

Beräkningsexempel