Priser

Priset för fjärrvärme består av en fast och rörlig del och faktureras månadsvis. Den rörliga delen innebär att du betalar per kr/MWh för den fjärrvärme som levereras till din bostad.

Nytt pris för fjärrvärme 2024

Från och med 1 januari 2024 ändras priset för fjärrvärmekunder. Priset kommer vara samma för kunder i Växjö, Braås, Rottne och Ingelstad. Om du har en årsförbrukning på 20 000 kWh höjs din kostnad med i snitt 344 kronor per månad för dig som bor i Växjö och 214 kronor per månad för dig som bor i Braås, Rottne och Ingelstad.

Vad är anledningen till prishöjningen?
Höjningen är en effekt av rådande omvärldsläge med kraftigt ökade priser på biobränsle. Bränslet är vår enskilt största kostnad, men vi arbetar även fokuserat med att förbättra och effektivisera verksamheten för att hålla ner kostnaderna.

Priser från 1 januari 2024

Gäller i Växjö, Braås, Ingelstad och Rottne från 1 januari 2024. Alla priser är inklusive moms.

Fast pris (kr/mån) Energipris (öre/kWh)
433 85,7

Exempel på årskostnad

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms följande:

Fast pris 433 kr/mån x 12 månader = 5 196 kr/år
Energipris 85,7 öre/kWh x 20 000 kWh = 17 140 kr/år
Total årskostnad 22 336 kr (1,1 kr/kWh)

PRISER FÖR 2023

Priser gäller 1 januari - 31 december 2023. Alla priser är inklusive moms.

Fast pris (kr/mån) Energipris (kr/MWh) för Växjö Energipris (kr/MWh) för Ingelstad, Braås, Rottne
383 681 759

Beräkningsexempel

På länken hittar du en redovisning av priser för fjärrvärme enligt energimarknadsinspektionens krav EIFS 2009:3.

Beräkningsexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus och lokaler i pdf-format

Just nu kan vi inte erbjuda fastprisavtal

Den turbulenta omvärldssituationen gör att vi tillsvidare inte erbjuder flerårsavtal med fast pris på fjärrvärme. Detta gäller från och med 5 maj 2023.