Priser

Priset för fjärrvärme består av en fast och rörlig del och faktureras månadsvis. Den rörliga delen innebär att du betalar per kr/MWh för den fjärrvärme som levereras till din bostad.

Priser från 1 januari 2024

Gäller i Växjö, Braås, Ingelstad och Rottne från 1 januari 2024. Alla priser är inklusive moms.

Fast pris (kr/mån) Energipris (öre/kWh)
433 85,7

Exempel på årskostnad

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms följande:

Fast pris 433 kr/mån x 12 månader = 5 196 kr/år
Energipris 85,7 öre/kWh x 20 000 kWh = 17 140 kr/år
Total årskostnad 22 336 kr (1,1 kr/kWh)


Beräkningsexempel

På länken hittar du en redovisning av priser för fjärrvärme enligt energimarknadsinspektionens krav EIFS 2009:3.

Beräkningsexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus och lokaler i pdf-format