Priser

Så fungerar prissättningen

Priset på fjärrvärme består av en fast del och en energidel och faktureras månadsvis.

  • Fast pris - Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår.
  • Energipris - För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (kr/MWh).

Vad kostar det?

Priset för fjärrvärme är olika beroende på vart du bor i kommunen. För att skapa en öppenhet i vår prissättning och kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, sätts vårt fjärrvärmepris tillsammans med våra fjärrvärmekunder i den årliga prisdialogen. Energipriset på de mindre orterna är högre än i Växjö på grund av att det är dyrare att producera värmen i de mindre anläggningarna.

Prislista fjärrvärme i Växjö i pdf-format

Prislista fjärrvärme i Braås, Ingelstad och Rottne i pdf-format

Beräkningsexempel

På länken hittar du en redovisning av priser för fjärrvärme enligt energimarknadsinspektionens krav EIFS 2009:3.

Beräkningsexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus och lokaler i pdf-format