Priser

Priset för fjärrvärme består av en fast och rörlig del och faktureras månadsvis. Den rörliga delen innebär att du betalar per kr/MWh för den fjärrvärme som levereras till din bostad.

För att skapa en öppenhet i vår prissättning och kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, sätts vårt fjärrvärmepris tillsammans med våra fjärrvärmekunder i den årliga prisdialogen. Mer information om prisdialogen

Priset för fjärrvärme är olika beroende på vart du bor i kommunen. Energipriset på de mindre orterna är högre än i Växjö på grund av att det är dyrare att producera värmen i de mindre anläggningarna.

Priser i Växjö

Priser gäller 1 januari - 31 december 2023. Alla priser är inklusive moms.

Fast pris (kr/mån) Energipris (kr/MWh)
383 681

Exempel på årskostnad

Om värmeanvändningen uppgår till 20 MWh (20 000 kWh) blir den totala årskostnaden inklusive moms följande:

Fast pris 383 kr/mån x 12 månader = 4 596 kr/år
Energipris 681 kr/MWh x 20 MWh = 13 620 kr/år
Total årskostnad 18 216 kr (0,91 kr/kWh)

Priser i Ingelstad, Braås och Rottne

Priser gäller 1 januari - 31 december 2023. Alla priser är inklusive moms.

Fast pris (kr/mån) Energipris (kr/MWh)
383 759

Exempel på årskostnad

Om värmeanvändningen uppgår till 20 MWh (20 000 kWh) blir den totala årskostnaden inklusive moms följande:

Fast pris 383 kr/mån x 12 månader = 4 596 kr/år
Energipris 759 kr/MWh x 20 MWh = 15 180 kr/år
Total årskostnad 19 776 kr (0,99 kr/kWh)

Beräkningsexempel

På länken hittar du en redovisning av priser för fjärrvärme enligt energimarknadsinspektionens krav EIFS 2009:3.

Beräkningsexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus och lokaler i pdf-format

Just nu kan vi inte erbjuda fastprisavtal

Den turbulenta omvärldssituationen gör att vi tillsvidare inte erbjuder flerårsavtal med fast pris på fjärrvärme. Detta gäller från och med 5 maj 2023.