Växjö Energi får bidrag för koldioxidinfångning

Växjö Energi siktar på att ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift 2027. Nu ger Energimyndigheten besked om att bolaget får bidrag inom ramen för Industriklivet.

– Det är glädjande att Energimyndigheten ser potentialen för koldioxidinfångning här i Växjö. Bidraget innebär att vi kan jobba vidare med planeringen för att vara väl förberedda när vi inom bara några år ska kunna investera i denna viktiga klimatåtgärd, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Långsiktig satsning

Industriklivet är regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen och omfattar stöd till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar.

Växjö Energi har sökt pengar för den förberedande fasen av ett koldioxidinfångningsprojekt, för att kunna planera för byggnation och drift av en avskiljningsanläggning och en välfungerande transport från Sandviksverket till slutförvaring.

Anläggningen för koldioxidinfångningen vid Sandviksverket ska fånga in koldioxid från biobränslen som redan är klimatneutrala. Enligt Växjö Energis beräkningar finns det potential att fånga in cirka 180 000 ton koldioxid per år.

Krävs ytterligare finansiering

Bidraget från Energimyndigheten kommer att täcka 50 procent av kostnaderna för uppstarten av projektet de närmaste två närmaste åren. Därefter kommer det att krävas ytterligare finansieringsstöd för att en anläggning ska bli verklighet.

Dels handlar det om att få bidrag för själva investeringen, till exempel från EU. Dels behöver Sverige få fram stabila statliga styrmedel som möjliggör att koldioxidinfångningen är ekonomiskt hållbar över tid.

Faktaruta

  • Växjö Energi har tillsatt en projektgrupp som aktivt arbetar för att inom några års sikt kunna realisera koldioxidinfångning på Sandviksverket.
  • Genom att fånga in den förnybara koldioxid som släpps ut från Sandviksverket kan Växjö Energi bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv.
  • Växjö Energi har en av få anläggningar i världen med 100 procent förnybar kraftvärmeproduktion. Både el och fjärrvärme tillverkas av biobränsle i form av skogsrester som annars hade gått till spillo.
  • Mellan år 1993 och 2019 har de fossila koldioxidutsläppen i Växjö minskat med 59 procent. Cirka två tredjedelar beror på satsningen av biobränsle i fjärrvärmen och utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Genom att fånga in den förnybara koldioxiden kan Växjö Energi genom Sandviksverket bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv.