Din elmätare

Under 2024 ska alla kunder fått sin elmätare bytt till en ny och smartare elmätare. Med den nya mätaren får du ännu bättre koll på din energianvändning på Mina sidor.

Din nya mätare

Hemma hos dig finns en elmätare som registrerar hur mycket el som används i ditt hem och som läses av automatiskt av oss. De nya mätarna ska klara mätning i nära realtid och göra det möjligt för dig som kund att själv ta del av dina mätuppgifter. 

Vi har skapat en film som berättar om hur den nya elmätaren fungerar, hur du läser av värdena och vilka nya funktioner som finns.

 

P1-port

P1-porten ger dig möjlighet att bygga ditt egna system och används för att du ska kunna ta ut nära realtidsvärden om din elanvändning från din elmätare. Det finns olika typer av P1-portar. Vår är av typen RJ12.

Porten finns tillgänglig så snart du fått din nya elmätare. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av oss på Växjö Energi. Aktiveringen sker endast om du som kund ansöker om aktivering.

Aktivera P1-port

Nya funktioner och manual

Din nya elmätare har flera smarta funktioner, framförallt kommer det underlätta för dig som är intresserad av energibesparingar. 

Här är några av fördelarna:

  • Lättare att koppla ihop mätaren med olika tillbehör och appar som till exempel, elbil, solceller eller styra elektriska apparater.
  • Kan ansluta en smart enhet där du kan få värdefulla insikter om vilka apparater som drar mest och minst el i hemmet.
  • Elmätaren ska utrustas med P1-port som ger möjlighet att ta del av mätvärden minst var tionde sekund. Syftet är bland annat att du som kund ska få ökad insyn i din användning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund.
  •  Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget vid utbetalning av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans. Syftet med detta är att platsbesök kan undvikas och processen därigenom kan bli mer kostnadseffektiv.

Smarta lösningar med din elmätare

Med din nya elmätare har du möjlighet att både få bättre överblick och mer kontroll över din elanvändning. Här berättar vi om alla möjligheter.

Smarta lösningar med din elmätare

Med din nya elmätare har du möjlighet att både få bättre överblick och mer kontroll över din elanvändning. Här berättar vi om alla möjligheter.

Så går bytet till

Vi har snart bytt ut alla elmätare nu återstår bara två områden, Teleborg och Sandsbro som kommer vara klara under 2024. 

Du kommer i god tid att få ett brev hem med information om när bytet av elmätare sker hemma hos dig. Bytet innebär ett kortare strömavbrott under tiden mätaren byts.

Två olika typer av mätare

Vilken mätare du får installerad beror på storleken på din elanslutning. Vi använder oss av två olika typer av mätare, 1-fas och 3-fas. Här beskriver vi mätarens olika funktioner.