Sydsvenskt projekt för att fånga in koldioxid

Under hösten 2022 startade ett samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Projektet kallas för CNetSS och står för Carbon Network South Sweden. Projektet leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige.

CNetSS har som långsiktigt mål att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp. Detta genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.

Förutom Växjö Energi ingår nio andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Flera av företagen har tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

Statligt stöd

Projektet passar väl in i Industriklivet som är regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen. Projektet har beviljats ekonomiskt stöd med cirka 2,5 miljoner kronor av Energimyndigheten.

– Det är positivt att så många aktörer samarbetar för att skapa bra förutsättningar för infrastruktur och en värdekedja för avskiljning och lagring av koldioxid. Genom samverkan kan kostnaden för hela kedjan minska. Negativa utsläpp är viktiga för att klara de klimatpolitiska målen och Sverige har goda förutsättningar för negativa utsläpp i och med att vi har stora punktutsläpp av biogen koldioxid, säger Isabella Gustafsson Ismodes, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om CNetSS

  • Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt.
  • Arbetet ska inspirera fler för liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.
  • Förstudien avslutades 2023. Nästa steg är ansökan till Energimyndigheten för en fördjupad förstudie.

 

Logotyp Finansieras av Europeiska unionen        


För mer information kontakta Ghazale Nilsson, projektledare på Växjö Energi, telefon 0470-77 52 97.