Miljöpolicy

Växjö Energi ska, genom att erbjuda miljöanpassade produkter av hög kvalitet inom energi- och bredbandsområdet och agera på ett sätt som främjar vår miljö, skapa hållbar utveckling i Växjöregionen och affärsmässig samhällsnytta. Vi strävar efter att vårt miljöengagemang och ansvarstagande ska inspirera fler till handling. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden kan vi bidra till en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för ett fossilbränslefritt
Växjö – Europas Grönaste stad. Att följa miljölagar och andra krav är en
självklarhet i vår verksamhet. Genom ständig utveckling skapar vi en grund
för en bättre framtid.

Miljöarbetet ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att:

  • Optimera vår resurs- och energianvändning.
  • Begränsa våra utsläpp till luft, mark och vatten.
  • Väga in miljöfrågor vid alla typer av beslut.
  • Hjälpa våra kunder att göra klimat- och miljösmarta val.
  • Öka våra medarbetares kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågor