Miljövärden

Sedan december 2019 är alla våra anläggningar 100 procent fossilbränslefria och eldas endast med förnybart biobränsle från skogen som bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar.

Här kan du läsa om våra miljövärden för vår fjärrvärme i Växjö, Ingelstad, Rottne och Braås.

Total bränsle i Växjö

Total primärenergifaktor: 0,026
Total CO2 från förbränning: 3,448 g CO2 ekv/kWh
Total CO2 från transport och produktion av bränslen: 5,945 g CO2 ekv/kWh
Total andel fossilt: 0 %
Värden från 2020.

procent (%)

 

Total bränsle i Braås

Total primärenergifaktor: 0,074
Total CO2 från förbränning: 6,228 g CO2 ekv/kWh
Total CO2 från transport och produktion av bränslen: 13,269 g CO2 ekv/kWh
Total andel fossilt: 0 %
Värden från 2020.

procent (%)

 

Total bränsle i Ingelstad

Total primärenergifaktor: 0,096
Total CO2 från förbränning: 5,492 g CO2 ekv/kWh
Total CO2 från transport och produktion av bränslen: 14,31 g CO2 ekv/kWh
Total andel fossilt: 0 %
Värden från 2020.

procent (%)

 

Total bränsle i Rottne

Total primärenergifaktor: 0,046
Total CO2 från förbränning: 5,577 g CO2 ekv/kWh
Total CO2 från transport och produktion av bränslen: 10,065 g CO2 ekv/kWh
Total andel fossilt: 0 %
Värden från 2020.

procent (%)

 

Primärenergifaktor

Primärenergi avser de naturresurser som används i hela kedjan fram till vår slutkonsumtion. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme eller kyla med mera. För att få fram primärenergifaktorn undersöker man hur mycket energi som gått åt vid utvinning, transporter, omvandling med mera.

Att analysera primärenergianvändningen ger en helhetsbild av hur effektivt en verksamhet hushållar med jordens resurser för att tillgodose behovet av energi. Ju lägre siffra desto bättre.

Läs mer om primärenergibokslut för 2017