Växjö Energi får investeringsstöd för kommunkoncernens laddningsstationer

Naturvårdsverket beviljar Växjö Energi klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet med 50 procent av investeringskostnaden vilket innebär ett bidrag på 870 000 kronor. Bidraget beviljas för uppförande av totalt 31 laddstationer med 97 laddningspunkter för Växjö kommunkoncerns interna fordon.

Växjö Energi har ett ansvar och en vilja att bidra till ett hållbart samhälle på flera olika sätt. Företaget är därför engagerade i elbilsfrågor genom att se till att laddningsmöjligheter finns tillgängliga, vilket är en av flera förutsättningar för att öka antalet elbilar på Växjös gator. Efter ett beslut från Naturvårdsverket har Växjö Energi beviljats ett klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet med 50 procent av investeringskostnaden vilket innebär ett bidrag på 870 000 kronor. Totalt handlar det om uppförande av 31 laddstationer med 97 laddningspunkter för Växjö kommunkoncerns interna fordon.

- Vi fortsätter att tillhandahålla kraftfulla tjänster och verktyg till hushåll och verksamheter för att bidra till en fortsatt hållbar utveckling av Växjöregionen. Här vill vi medverka till omställningen till förnybara fordonsbränslen. Därför är vi fantastiskt glada att vi nu fått resurser för att medverka till att bygga ut infrastrukturen för elfordon och därigenom bidra till en allt grönare framtid för Växjö kommun, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi

Bidraget uppgår till 50 procent av den totala investeringen för hårdvara och installation av samtliga laddstationer. Ansökan lämnades in i början av september och samordnades för kommunbolag och förvaltningar med Växjö Energi som den samordnande parten. Inom tre år räknar man uppskattningsvis med att kommunens bolag och förvaltningar har 150 eldrivna transportfordon, vilket innebär en ökning med 120 fordon från årsskiftet 2016/2017. Arbetet med uppförandet av laddstationer kommer påbörjas 2018 och pågå till och med 2020.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.

Källa: Naturvårdsverket, Om Klimatklivet och Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet