Beställ driftsäkerhetsavtal

Beställ ett driftsäkerhetsavtal till din villa i formuläret nedan. När vi fått in anmälan kontaktar vi dig med en bekräftelse och bokar en tid för hembesök.

Bra att veta om vårt driftsäkerhetsavtal:

  • Inför varje servicebesök tar vi kontakt med dig för att boka en tid ungefär vart tredje år.
  • Vid felavhjälpning åtgärdar vi akuta fel, som större läckage och utebliven värme vintertid, så snart som möjligt. Övriga fel avhjälps inom två arbetsdagar. Arbete och allt material som kan behöva bytas ingår i avtalet. Byte av fjärrvärmecentral ingår dock inte.
  • För att få tillbaka självrisken vid en vattenskada ska du som kund alltid kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget bedömer om vattenskadan beror på fjärrvärmen och i det fallet står vi för självrisken på försäkringen till ett maxtak på 5 000 kr.
  • För att teckna ett driftsäkerhetsavtal måste din fjärrvärmecentral först genomgå en besiktning, enligt punkt 1.5 i avtalsvillkoren. Kostnaden för besiktningen är 1 300 kr. Alternativt kan du välja ett driftsäkerhetsavtal med 24 månaders bindningstid, vilket inkluderar en kostnadsfri besiktning. Observera att om din fjärrvärmecentral är äldre än 23 år, kommer besiktningen att faktureras separat. Dessutom kan ett driftsäkerhetsavtal endast tecknas för en fjärrvärmecentral som är yngre än 25 år.

Driftsäkerhetsavtal med avtalsvillkor

Avtalet tecknas mellan Växjö Energi AB och: 

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.