Beställ driftsäkerhetsavtal

Beställ ett driftsäkerhetsavtal till din villa i formuläret nedan. När vi fått in anmälan kontaktar vi dig med en bekräftelse och bokar en tid för hembesök.

Bra att veta om vårt driftsäkerhetsavtal:

  • Inför varje servicebesök tar vi kontakt med dig för att boka en tid ungefär vart tredje år.
  • Vid felavhjälpning åtgärdar vi akuta fel, som större läckage och utebliven värme vintertid, så snart som möjligt. Övriga fel avhjälps inom två arbetsdagar. Arbete och allt material som kan behöva bytas ingår i avtalet. Byte av fjärrvärmecentral ingår dock inte.
  • För att få tillbaka självrisken vid en vattenskada ska du som kund alltid kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget bedömer om vattenskadan beror på fjärrvärmen och i det fallet står vi för självrisken på försäkringen till ett maxtak på 5 000 kr.
  • För att teckna ett driftsäkerhetsavtal måste din fjärrvärmecentral först besiktigas innan avtalet träder i kraft (se avtalet punkt 1.5). Besiktningen kostar 1 300 kr. Du har också möjlighet att teckna ett driftsäkerhetsavtal med 24 månaders bindningstid och få en kostnadsfri besiktning.

Driftsäkerhetsavtal med avtalsvillkor

Avtalet tecknas mellan Växjö Energi AB och: 

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.