Totalenergi

Med totalenergi kan vi utforma en unik energilösning anpassad efter ert behov.

Låt oss ta ett helhetsgrepp om er fastighet för att ni ska bli mer energieffektiva, spara tid och sänka kostnaderna för er energiförbrukning.

I korthet innebär totalenergi att vi utför nödvändiga investeringar i er energianläggning och vi ansvarar för att sköta avtalade delar under en avtalsperiod. Totalenergi är en flexibel avtalsform där varje avtal diskuteras fram efter kundens önskemål och behov.

Vi kan hjälpa dig med

  • Analys av energisituation – Vi genomför en energikartläggning och vilka behov ni har.
  • Rekommendationer – Presentation om en optimal lösning för värme och kyla utefter era miljömål.
  • Finansieringslösningar – Vi för en dialog med er om er finansieringslösning.
  • Leverans av energilösning – Vi levererar ett nyckelfärdigt värme- och kylasystem.
  • Drift och service – Vi ansvarar för din anläggnings drift, övervakning och kontroll året runt och på dygnets alla timmar.
  • Vi köper överskottet – Växjö Energi köper ditt överskott.