Styrelsen

 Christer Wånehed (M)
 Ordförande 
 Michael Sjöö (S)
 Vice ordförande 
 Anders Haggren (C)  Anette Nerlie Anderberg (S)
 Cheryl Jones Fur (MP)  Michael Färdig (L)
 Ann-Christin Eriksson (V)  Björn Svensson (M) Ersättare
 Monica Bernholtz (S) Ersättare   Peter Bengtsson (S) Ersättare 
 Gustaf Bergström (KD) Ersättare    

Styrelseprotokoll