Hoppa till huvudinnehållet

Klimatbokslut

Visste du att vi tillsammans med dig som kund under 2017 minskade koldioxidutsläppen med 243 000 ton koldioxid? Det är lika mycket som om alla i hela Kronoberg avstod från att köra bil under ett helt år.

Eller om alla i kommunen avstod från att äta kött i nästan 4,4 år? Visst är det helt otroligt? Hela 243 000 ton minskade vi! Det visar klimatbokslutet som genomförts av utredningsföretaget Profu. 

Växjö Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från från att köra cirka 31 871 varv runt jorden med bil. - Profu

Tack vare att du väljer lokalproducerad fjärrvärme från lokala biobränslen som annars gått till spillo, gör vi tillsammans stor skillnad för klimatet. Kraftvärmeproduktionen är väldigt energieffektiv eftersom den samtidigt genererar både värme och el. Detta gör att vi tränger undan annan elproduktion som påverkar klimatet mer negativt.

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan gav vi det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att återigen genomföra ett klimatbokslut åt oss på Växjö Energi. Vårt första klimatbokslut gjordes 2014. Resultatet visar att vi medverkat till en kraftig minskning av samhällets klimatpåverkan. Totalt kunde utsläpp på hela 243 000 ton koldioxid undvikas 2017 tack vare vår verksamhet.

I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion.

Om alla invånare i Kronobergs län avstod från att köra bil under cirka 1 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Växjö Energi bidrog med under 2017. - Profu

Klimatbokslut

Nyfiken på mer? Klicka på länkarna nedan för att läsa de fullständiga rapporterna om våra klimatbokslut.

Klimatbokslut 2017 i pdf-format
Klimatbokslut 2014 i pdf-format