Klimatbokslut

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan har vi gett det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att genomföra ett klimatbokslut åt oss på Växjö Energi.

I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion. Vi gör klimatbokslut vart tredje år och vårt senaste klimatbokslut för 2020 visar att Växjö Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan. Tillsammans med dig som kund minskade vi koldioxidutsläppen med 131 900 ton koldioxid under 2020. 

Vårt bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2020 motsvarar...

19370varv

runt jorden med bil

364st

fotbollsplaner täckta med solcellspaneler

1,3år

alla invånare i kommunen avstod från att köra bil

 


Tack vare att du väljer lokalproducerad fjärrvärme från lokala biobränslen som annars gått till spillo, gör vi tillsammans stor skillnad för klimatet. Kraftvärmeproduktionen är väldigt energieffektiv eftersom den samtidigt genererar både värme och el som har så pass stor effekt att fjärrvärmeleveranserna ger en minskad klimatpåverkan med negativa utsläpp. Genom kraftvärmeproduktion tränger vi även undan annan elproduktion som påverkar klimatet mer negativt. 

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Klimatpåverkan för Växjö Energis fjärrvärme för 2020. Värdet visar en enskild kunds klimatpåverkan från användningen av fjärrvärme.

kg CO2/MWh fjärrvärme

 

 

Fjärrvärme jämfört med bergvärmepump

Värdet visar en enskild kunds klimatpåverkan från användningen av fjärrvärme jämfört med bergvärmepump. Värden för 2020.

kg CO2/MWh fjärrvärme

 

 

Merläsning

Läs de fullständiga rapporterna om våra klimatbokslut.

Klimatbokslut 2020 i pdf-format
Klimatbokslut 2017 i pdf-format
Klimatbokslut 2014 i pdf-format