Vindkraft

Vi är idag delägare i ett vindkraftverk på Häjsberget i Värmland. Syftet med investeringen är att ytterligare bidra till en hållbar energiomställning och öka mängden förnybar el i takt med att elanvändningen ökar.

Vindkraftsparken i Värmland består totalt av 13 vindkraftverk på Häjsberget och södra Länsmansberget i Sunne kommun och vi har gått in som ägare till ett av dem. Vi bevakar även möjligheterna att inom de närmsta åren utveckla vindkraft i vårt närområde.

Vindkraftpark omgiven av skog och sjö med en himmel fylld av moln

Häjsberget och södra Länsmansberget

 • Antal vindkraftverk: 13 st
 • Effekt/verk: 4,1 MW
 • Beräknad årsproduktion: 180 GWh (13,8 GWh/verk)
 • Modell: Siemens Gamesa DD-142
 • Totalhöjd: 200 m
 • Rotordiameter: 142 m

Vindkraftsparken Häjsberget och södra Länsmansberget togs i drift under våren och sommaren 2020. Parken befinner sig i vid bergen Häjsberget och Länsmansberget som ligger 8 km sydväst om Sunne. Området består av produktionsskog och sjön Norra Aplungen sträcker sig genom parken. Vindkraftsparkens beräknade produktion är 180 GWh per år vilket motsvarar årsbehovet för cirka 35 000 hushåll.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften ger inga direkta utsläpp och marken den står på kan lätt återställas igen. Men den kan påverka landskapsbilden, kulturvärden och naturvärden, som till exempel fågellivet. Därför ställs krav på noggranna miljökonsekvensbeskrivningar när en plats för vindkraft utreds. En sådan kan bland annat innehålla:

 • markanvändning
 • boendemiljö
 • landskapsbild
 • fåglar, fladdermöss och övrig fauna
 • kulturmiljö och fornlämningar
 • infrastruktur
 • riksintressen