Elnätsavgift

Elnätsavgift är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Avgiften kan också kallas för elnätstariff eller elnätskostnad. Storleken på din huvudsäkring avgör om du är säkringskund eller effektkund.

Säkringskund

Elnätsavgiften består av två delar:

 • Abonnemangsavgift
  Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Vart du bor i landet och storleken på din huvudsäkring avgör din fasta avgift.
 • Elöverföringsavgift
  Du betalar en avgift för överföring av el från kraftkällan till din fastighet, avgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Vad kostar det?

Nätavgift för säkringskunder i pdf-format

Energimarknadsinspektionen kontrollerar att avgiften är rimlig.

Elnätsavgiften finansierar ett framtidssäkert elnät

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning, där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

Mer information om elnätsavgiften

Effektkund

Elnätsavgiften består av tre delar:

 • Abonnemangsavgift
  Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Vart du bor i landet och storleken på din huvudsäkring avgör din fasta avgift.
 • Effektavgift
  Effektavgiften baseras på den mängd el du behöver vid en viss tidpunkt. Den uttagna effekten registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet under månaden. På Mina sidor kan du se dina timvärden.
 • Elöverföringsavgift
  Du betalar en avgift för överföring av el från kraftkällan till din fastighet, avgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Vad kostar det?

Nätavgift för effektkunder i pdf-format

Energimarknadsinspektionen kontrollerar att avgiften är rimlig.

Elnätsavgiften finansierar ett framtidssäkert elnät

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning, där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

Mer information om elnätsavgiften