Nätavgift

Vi ansvarar för elnätet i Växjö stad och för att elen transporteras till din fastighet. För detta betalar du en nätavgift.