Nätavgift

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning, där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

Här hittar du information om våra priser för säkrings- och effektabonnemang samt anslutningsavgifter. 

1 januari 2024 ändrar vi vår prismodell

1 januari 2024 övergår säkringsabonnemang 16 A-25 A till effektabonnemang. Samtidigt ändrar vi beräkningen av effektavgiften. Istället för det högsta timvärdet under månaden kommer effektavgiften beräknas på ett timmedelvärde av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Din fasta avgift kommer baseras på din säkringsstorlek. 

Här berättar vi om hur effektabonnemang fungerar