Hoppa till huvudinnehållet

Vad är elnätsavgiften?

Elnätsavgift är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Avgiften kan också kallas för elnätstariff eller elnätskostnad. Storleken på din huvudsäkring avgör om du är säkringskund eller effektkund.

Säkringskund 16-63 A

Elnätsavgiften består av två delar:

 • Abonnemangsavgift
  Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Vart du bor i landet och storleken på din huvudsäkring avgör din fasta avgift.
 • Elöverföringsavgift
  Du betalar en avgift för överföring av el från kraftkällan till din fastighet, avgiften är rörlig och du betalar per använd kilowatttimme.

Vad kostar det?

Coronakrisen är en utmanande tid, inte minst för många företag i regionen. Därför har vi beslutat att sänka elnätsavgiften för dig som är kund. Den nya lägre avgiften börjar gälla från och med 1 maj 2020.

Nätavgift för säkringskunder i pdf-format

Energimarknadinspektionen kontrollerar att avgiften är rimlig.

Effektkund 80 A och över

Elnätsavgiften består av tre delar:

 • Abonnemangsavgift
  Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Vart du bor i landet och storleken på din huvudsäkring avgör din fasta avgift.
 • Effektavgift
  Effektavgiften baseras på den mängd el du behöver vid en viss tidpunkt. Den uttagna effekten registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet under månaden. På Mina sidor kan du se dina timvärden.
 • Elöverföringsavgift
  Du betalar en avgift för överföring av el från kraftkällan till din fastighet, avgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Vad kostar det?

Coronakrisen är en utmanande tid, inte minst för många företag i regionen. Därför har vi beslutat att sänka elnätsavgiften för dig som är kund. Den nya lägre avgiften börjar gälla från och med 1 maj 2020.

Nätavgift för effektkunder i pdf-format

Energimarknadinspektionen kontrollerar att avgiften är rimlig.