Nätavgift

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning, där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

Här hittar du information om våra priser för säkrings- och effektabonnemang samt anslutningsavgifter. 

Nya elnätspriser från 1 april 2023

Vi justerar elnätspriset för säkrings- och effektabonnemang. Priset ökar i genomsnitt med 7,5 procent av din totala elnätsavgift men det varierar beroende på ditt energi- och effektuttag. På den här sidan hittar du priser som gäller från 1 april.

På respektive nätavgiftssida hittar du nya och befintliga priser.

Nätavgift för säkringsabonnemang
Nätavgift för effektabonnemang