Fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på att det är smartare att dela en gemensam värmekälla än att alla har sin egen. Genom att all värme produceras på ett enda ställe ersätter vi tusentals värmepannor och skorstenar med en enda. En satsning som verkligen gör skillnad.

Fjärrvärme – Made in Småland

Som fjärrvärmekund hos oss får du kostnadseffektiv och driftsäker värme och varmvatten – precis när du behöver det. För att producera fjärrvärme eldar vi restprodukter från skogen som annars hade gått till spillo. Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skog och mark vilket återför näring till naturen.

Halverat fossila utsläpp

Vår långsiktiga satsning på biobränsle har bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i kommunen. Tack vare att så många väljer fjärrvärme har vi mer än halverat Växjös utsläpp av fossil koldioxid från uppvärmning, jämfört med om vi hade eldat med olja.

Samtidigt som det är tryggt, enkelt och lokalt med fjärrvärme bidrar ditt val till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Tillsammans arbetar vi för ett fossilbränslefritt Växjö i Europas grönaste stad.

Fördelar med att vara fjärrvärmekund hos oss