Förnybar fjärrvärme

Fördelarna med fjärrvärme för din verksamhet eller fastighet är många. Det är prisvärt, stabilt och miljöpåverkan är låg. Dessutom är det nästan underhållsfritt och du bidrar till en bättre miljö, både lokalt och globalt.

För att producera fjärrvärme eldar vi med förnybart biobränsle från skogen. Restprodukter som annars hade gått till spillo. Energin som produceras används till att värma vatten, som sedan skickas ut i långa rör under marken och fortsätter ut till regionens alla fjärrvärmeanvändare.

Fjärrvärme – Made in Småland

Samtidigt som vi producerar fjärrvärme producerar vi förnybar el som sedan säljs till elmarknaden. Därför kan man säga att fjärrvärmen tränger undan annan, mindre miljövänlig, elproduktion som påverkar klimatet negativt. Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skog och mark och blir till viktig näring – kretsloppet är slutet.

Halverat fossila utsläpp

Vår långsiktiga satsning på biobränsle har bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i kommunen. Tack vare att så många väljer fjärrvärme har vi mer än halverat Växjös utsläpp av fossil koldioxid från uppvärmning, jämfört med om vi hade eldat med olja.

Samtidigt som det är tryggt, enkelt och lokalt med fjärrvärme bidrar ditt val till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Sedan december 2019 produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen och tillsammans arbetar vi för ett fossilbränslefritt Växjö i Europas grönaste stad. 

Lokal helhetspartner

Som Växjös energibolag vill vi gärna ha ett nära samarbete kring energieffektiviseringsfrågor och hitta den bästa lösningen för just din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att spara pengar och uppnå era miljömål och kikar gärna på en helhetslösning tillsammans med dig.

Vill du få en offert eller boka ett möte direkt? Kontakta oss!
Du kan också ringa vårt kundcenter på 0470-70 33 33

Fördelar med att vara fjärrvärmekund hos oss

Med förnybar fjärrvärme från oss får du en trygg, enkel och lokal energilösning. Vi ser till att driftsäkerheten är hög och erbjuder bland annat övervakning av din fjärrvärmeanläggning. Var med oss och skapa Europas grönaste stad! 

Nedan kan du läsa mer om fördelarna.