Förnybar fjärrvärme

Med förnybar fjärrvärme får du en prisvärd uppvärmning med hög leveranssäkerhet. Dessutom är du med och bidrar till en mer hållbar stad.

Fördelarna är många

  • Lokalt – Vi finns där våra kunder finns.
  • Miljösmart – Vi har Sveriges bästa fjärrvärme när det gäller resurseffektivitet. All vår fjärrvärme produceras dessutom av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. 
  • Enkelt – Som fjärrvärmekund har du alltid värme och varmvatten och slipper fundera på om driften fungerar som den ska.
  • Uppnå dina miljömål – Vår förnybara fjärrvärme hjälper ditt företag att nå era miljömål.
  • Hög leveranssäkerhet –  Om något ändå skulle inträffa kan vi snabbt sätta in åtgärder.
  • Prisvärd uppvärmning – i jämförelse med konkurrerande alternativ. Vi är med i Prisdialogen där du som kund är med och påverkar fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell. 

Fortnox valde en all inclusive-lösning

Fortnox valde en all inclusive-lösning med fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme till sitt nya kontor. Den är 100 procent fossilfri och fjärrvärmen återanvänds. Tillsammans med fastighetsägaren ArtOn24 optimeras lösningen löpande för att hålla nere förbrukningen.

Fortnox valde en all inclusive-lösning

Fortnox valde en all inclusive-lösning med fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme till sitt nya kontor. Den är 100 procent fossilfri och fjärrvärmen återanvänds. Tillsammans med fastighetsägaren ArtOn24 optimeras lösningen löpande för att hålla nere förbrukningen.

Samlade länkar