Priser på fjärrvärme

Priset för fjärrvärme består av energipris, distributionspris och effektpris där effekten delas upp i en rörlig och fast del. Priset och hur mycket varje del kostar är olika beroende på vart i Växjö kommun du bor. Vårt fjärrvärmepris sätts tillsammans med våra större fjärrvärmekunder genom prisdialogen.

Fjärrvärmepris i Växjö

Se priser för 2020

Fjärrvärmepris i Braås, Ingelstad och Rottne

Se priser för 2020

Prisförklaring

Effektpriset baseras på den debiteringseffekt som är fastställd för innevarande år. Effektpriset kan du påverka genom ett jämnare värmeuttag. Bestämning av effekten sker genom att göra ett medelvärde av den högsta entimmesmedeleffekten under de 10 vardagar, under perioden 16 januari - 15 mars, då dygnets medeltemperatur ligger närmast -2 °C. Detta värde tillämpas under perioden 1 april - 31 mars.

Energipriset baseras på den värmemängd anläggningen förbrukar. Du kan påverka energipriset genom att ta ut mindre värme, exempelvis genom förbättrad isolering av lokalen. Du betalar för varje megawattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året i två nivåer. Det är dyrast på vintern och billigast på sommaren.

Distributionspriset baseras på den mängd fjärrvärmevatten som passerar fjärrvärmecentralen. Om anläggningen är i gott skick och underhålls regelbundet passerar mindre vatten, vilket ger ett lägre distributionspris.


Vanliga fjärrvärmekostnader

Vi har samlat typexempel på fjärrvärmekostnad för privat- och företagskunder. Läs här för att se beräkningsexempel.