Priser på fjärrvärme

Priset för fjärrvärme är uppdelat i tre delar: effekt, energi och flöde. Du kan påverka alla delarna genom ditt sätt att använda energi. Priset och hur mycket varje del kostar är olika beroende på vart i Växjö kommun du bor. Vårt fjärrvärmepris sätts tillsammans med våra större fjärrvärmekunder genom prisdialogen.

Sedan den 1 april 2020 har vi en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen har tagits fram för att skapa en så rättvis prissättning som möjligt och underlätta för dig som företagare att spara energi.

Fjärrvärmepris i Växjö

Se priser för 2020

Fjärrvärmepris i Braås, Ingelstad och Rottne

Se priser för 2020

Prisförklaring

Effektpriset bestäms med signatur baserad på dygnsmedeleffekten uttagen under perioden november till mars under vardagar när temperaturen är lägre än 10°C. Effekten bestäms vid temperaturen -10°C. Exempel: För fastigheter med svagt samband mellan effektuttag och utetemperatur på mindre än 80 procent bestäms effekten av anläggningens högsta dygnseffekt under samma period.

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året i två nivåer. Det är dyrast under vinterperioden november till mars och billigast på sommaren april till oktober.

Flödespriset beräknas i proportion till mängden fjärrvärmevatten som passerar kundens fjärrvärmecentral. Detta tas ut endast under vinterperioden 1 november till 31 mars. 


Har du några frågor om den nya prismodellen?

Kontakta oss


Vanliga fjärrvärmekostnader

Vi har samlat typexempel på fjärrvärmekostnad för privat- och företagskunder. Läs här för att se beräkningsexempel.