Priser på fjärrvärme

Sedan den 1 april 2020 har vi en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen har tagits fram för att skapa en så rättvis prissättning som möjligt och underlätta för dig som företagare att spara energi.

Vad kostar det?

Priset för fjärrvärme är uppdelat i tre delar: effekt, energi och flöde. Du kan påverka alla delarna genom ditt sätt att använda energi. Priset och hur mycket varje del kostar är olika beroende på vart i Växjö kommun du bor. För att skapa en öppenhet i vår prissättning och kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, sätts vårt fjärrvärmepris tillsammans med våra fjärrvärmekunder i den årliga prisdialogen. 

Prislista i Växjö i pdf-format

Prislista i Braås, Ingelstad och Rottne i pdf-format

Prisförklaring

Effektpriset bestäms med signatur baserad på dygnsmedeleffekten uttagen under perioden november till mars under vardagar när temperaturen är lägre än 10°C. Effekten bestäms vid temperaturen -10°C. Exempel: För fastigheter med svagt samband mellan effektuttag och utetemperatur på mindre än 80 procent bestäms effekten av anläggningens högsta dygnseffekt under samma period.

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme du använder. Priset varierar under året i två nivåer. Det är dyrast under vinterperioden november till mars och billigast på sommaren april till oktober.

Flödespriset beräknas i proportion till mängden fjärrvärmevatten som passerar kundens fjärrvärmecentral. Detta tas ut endast under vinterperioden 1 november till 31 mars. 

Beräkningsexempel

På länken hittar du en redovisning av priser för fjärrvärme enligt energimarknadsinspektionens krav EIFS 2009:3.

Beräkningsexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus och lokaler i pdf-format