Växjö Energi bygger nya laddstolpar i hela kommunen – här är hela listan

Växjö Energi har tilldelats cirka 1,5 miljoner kronor i investeringsstöd av Klimatklivet för att bygga fler publika laddstolpar i Växjö kommun. Totalt handlar det om 60 nya laddstolpar i Växjö och flera andra tätorter i kommunen.

– Det känns jättebra att vi kan göra den här stora satsningen. Särskilt roligt är det att vi nu kommer att bygga laddstolpar utanför Växjö tätort – i Braås, Gemla, Lammhult och Rottne, säger Petra Nilsson, chef Kraft och värme Kund på Växjö Energi.

Kostnaden för laddstolparna blir totalt 3,3 miljoner kronor och Växjö Energi går in med drygt hälften av kostnaden.

Laddstolparna kommer att kunna användas av alla med elbil och ska sättas upp vid:

  • Löpanäsvägen, Rottne (5 uttag)
  • Svarta vägen, Gemla (5 uttag)
  • Bäckgatan, Lammhult (5 uttag)
  • Läkarvägen, Braås (5 uttag)
  • Ekebovägen, Växjö (5 uttag)
  • Spetsamossen, Växjö (5 uttag)
  • Pendlarparkeringen Sandsbro, Växjö (5 uttag)
  • Söder, Växjö (5 uttag)
  • Hovshaga, Växjö (5 uttag)
  • Kristina Nilssons väg, Växjö (5 uttag)

Sedan tidigare planerar Växjö Energi även tio nya uttag vid Oxtorget i Växjö, vilka finansieras utan bidrag från Klimatklivet. Dessa står klara i april, medan övriga blir klara till sommaren/hösten.

De 11 utvalda platserna finns alla med i Växjö kommunkoncerns laddinfrastrukturplan, där man bland annat sett över behovet av laddstolpar i olika områden.

– Vi har länge sett en ökning av elbilar, och antalet ökar snabbare än vi tidigare bedömt. Vi vill vara med och bidra till omställningen från fossila bränslen till el. Vi ska nu se över laddinsfrastrukturplanen och se hur vi kan öka antalet laddplatser i kommunen ytterligare, säger Petra.

Växjö Energi har sedan tidigare laddstolpar på fem platser runt om i Växjö. Dessa är anslutna till laddoperatören Mer, som är ett rikstäckande publikt laddnätverk. För att ladda sin bil använder man en app där man hanterar betalningen.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut av Naturvårdsverket. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige, som vill möjliggöra satsningar på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Växjö Energi fick i denna omgång stöd för samtliga laddstationsprojekt man sökte pengar för.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Nilsson, chef Kraft och värme Kund, Växjö Energi, petra.nilsson@veab.se, 0470-77 52 19