Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer som får del av Bredbandsstödet 2022. Wexnet får därmed pengar för samtliga projekt man sökt stöd för.

– Det känns både viktigt och glädjande att vi snart kan erbjuda fiber till ännu fler invånare på landsbygden. Fiber är ofta avgörande för att människor ska kunna bo kvar eller driva företag, dina möjligheter ska inte begränsas av var någonstans du bor, säger Fredrik Johansson, nätchef Wexnet.

PTS delar varje år ut drygt en miljard kronor i bredbandsstöd till stadsnät, fiberföreningar och operatörer i Sverige. De som får stöd ska uppfylla flera krav. Framför allt ska utbyggnaden ske till en avlämningspunkt där fastighetsägaren eller hushållet ska kunna ansluta sig till en rimlig kostnad.

De tolv projekten som Wexnet nu får stöd för finns i samtliga av Wexnets ägarkommuner Växjö, Tingsryd, Alvesta och Lessebo. De 11,7 miljoner kronorna innebär att ytterligare ungefär 500 hushåll snart kan ansluta sig till Wexnets öppna fibernät.

– Vi kan snart börja arbetet med att gräva de totalt 65 kilometerna fram till de olika fastigheterna runt om. Vi kommer vara klara någon gång under 2024, säger Fredrik.

Regeringens mål är att 98 procent av hushållen och företagen i Sverige ska ha en bredbandstäckning om minst 1 000 Mbit/s år 2025. I Wexnets område är täckningen just nu 96 procent och de sista procenten är utmanande eftersom de ligger på platser som är svårtillgängliga.

– Årets bredbandsstöd kommer att göra skillnad och vi kommer också fortsätta söka bredbandsstöd kommande år. Vi är och ska vara en stark motor i att det även på landsbygden ska finnas goda förutsättningar att leva och verka. På samma sätt som i städerna, säger Fredrik.

Några av de projekt för 2023–2024 som tilldelats stöd:

Tingsryds kommun:

Slattesmåla

Blötvik

Alvesta kommun

Hullingsved

Musteryd

Växjö kommun

Kolaryd

Lessebo kommun

Skrämbohult

Om PTS bredbandsstöd

PTS har sedan 2020 i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd. Syftet är att verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden.

Inför 2022 har PTS fått i uppgift av regeringen att fördela närmare 1,3 miljarder kronor. Projekten som ansöker konkurrerar med varandra om vilka som ska få ta del av stödmedel inom ett utlysningsområde (Götaland, Svealand och Norrland).

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Johansson, nätchef Wexnet, fredrik.johansson@wexnet.se, 0470-77 52 31