Visningsel

Visningsel är en tjänst som vi erbjuder hyresvärdar för att underlätta vid byte av hyresgäster.

Visningsel innebär att när en hyresgäst säger upp sitt elnätsavtal med oss övergår avtalet automatiskt till hyresvärden fram till dess att ny hyresgäst anmäler inflytt till oss.

Fördelar

Med visningsel finns det alltid tillgång till el i lägenheterna för till exempel visning och renovering. På ett enkelt sätt kan du som hyresvärd ge god service till nästa person som ska bo i lägenheten och du slipper fundera på att passa tider då elnätsabonnemanget är påkopplat eller avstängt.

Om visningsel saknas

Saknas avtal om visningsel stängs elleveransen till lägenheten av när den utflyttande personens elnätsavtal upphör. Vid återinkoppling får personen som flyttar in betala återinkopplingsavgiften som är 600 kronor. Vid återinkoppling efter avstängning i mer än ett år får den som flyttar in även betala fast nätavgift för avstängd period.

Vill du ha visningsel?

Visningsel ligger i allas intresse, såväl för dig som hyresvärd, oss som nätbolag och inte minst den person som ska använda lokalen.

Är du hyresvärd och vill teckna avtal om visningsel är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Kontakta våra kundrådgivare