Vi delar ut Bioenergistipendium

Växjö Energi delar ut årets Bioenergistipendium på 15 000 kronor till Wilhelm Johansson. Han får stipendiet för sina masterstudier inom bioenergi vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Wilhelm studerar hur man kan uppnå ytterligare minskning av utsläpp i små och medelstora förbränningsenheter, som till exempel Sandviksverket i Växjö.

-Den modell jag har utvecklat visar potential för ökad värmeåtervinning i samband med rökgasrening i små och medelstora anläggningar. Detta då den skulle kunna användas för såväl optimering av processen som dimensionering av nya installationer, säger Wilhelm Johansson.

Bioenergistipendiet inrättades 1999 med syftet att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier. Detta inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen.

-Vi på Växjö Energi är väldigt glada över att kunna dela ut årets Bioenergistipendium till Wilhelm Johansson. Hans arbete visar att det finns potential att minska utsläppen ytterligare i förbränningsanläggningar för biomassa. Detta är en viktig pusselbit för att nå hela vägen för att uppnå utsläppsmålen på lokal och global nivå, säger Andreas Agnesson, affärsområdeschef Kraft och värme på Växjö Energi.

Mer om resultatet

Wilhelm Johansson har bland annat arbetat med tekniken för modelleringsarbete för att optimera design och drift av en innovativ centrifugerande våtscrubber som utvecklas av ITK Envifront AB i Växjö. Resultaten visar att tekniken har stor potential för kombinerad värmeåtervinning och stoftavskiljning i befintliga och nya förbränningsanläggningar för biomassa.

För mer information kontakta:

Andreas Agnesson, affärsområdeschef Kraft och värme, Växjö Energi, telefon 0470-77 51 50

Wilhelm Johansson, masterstudent Linnéuniversitetet, telefon 0470-70 84 08