Ovanligt kylig januari påverkade fjärrvärmeanvändningen

Januari 2024 har präglats av ovanligt kyliga temperaturer i Växjö liksom på många andra håll i landet, enligt SMHI. Det har resulterat i ökad energianvändning för många villa- och fastighetsägare. Här presenterar Växjö Energi enkla tips för att spara energi.

I januari 2024 var genomsnittstemperaturen i Växjö -3 grader. Det är 4,6 grader lägre än den extra milda januari 2023 då genomsnittstemperaturen var 1,6 grader, enligt siffror från SMHI. Detta är en stor skillnad i kylabelastning. Åren 1999–2020 ligger den genomsnittliga januaritemperaturen i Växjö på -1,3 grader.

– När det är kallare ute används mer värme, och då ökar uppvärmningskostnaden. Med relativt enkla medel kan du minska din energianvändning och dina kostnader utan att det behöver innebära en stor förändring i din vardag, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

Ett sätt att spara energi när det är kallt ute är att sänka inomhustemperaturen en eller ett par grader.

– Den vanligaste uppvärmningsformen i Växjö är fjärrvärme där priset per kilowattimme är konstant under vintern och du har inga pristoppar att ta hänsyn till, säger Erik.

Så mycket sparar du genom att sänka värmen:

Standardanvändningen för fjärrvärme i en villa i södra Sverige ligger på 20 000 kWh per år vid 22 grader inomhus. Genom att sänka temperaturen sparar du cirka 5 procent energi per grad. Med fjärrvärme från Växjö Energi innebär det en besparing på cirka 70 kronor i månaden per sänkt grad inomhus (siffror från januari 2024).

Energispartips för hemmet:

•Undvik att placera möbler eller gardiner direkt framför elementen, det kan stoppa upp värmecirkulationen.
•Sänk inomhustemperaturen, en grad lägre innebär fem procent mindre energianvändning.
•Vid vädring, dra ned termostaterna till noll innan du vädrar med korsdrag och dra sedan upp värmen igen.
•Täta fönster och dörrar med tätningslister.
•Använd varmvatten sparsamt – duscha snabbt i stället för att bada och låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna.
•Vid resor, sänk värmen på elementen under längre frånvaro.

För fler energispartips, besök veab.se.

Om fjärrvärmen i Växjö
Större delen av Växjö är idag anslutet till fjärrvärmenätet, och värmen produceras helt fossilfritt med rest- och spillströmmar från skogsbrukande, skogsvård och trävarunäringar i vårt närområde. För varje fjärrvärmekund skapas samtidigt förnybar el. Under 2023 producerade Sandviksverket totalt 196 GWh el, motsvarande cirka 40 procent av den levererade fjärrvärmen.