För installatörer

Installation eller byte av fjärrvärmecentral måste föranmälas via vår webbplats. Här kan du hitta information om tekniska bestämmelser och lokala regler för arbete med fjärrvärme och fjärrkyla.

Föranmälan

Ska du installera eller byta en fjärrvärmecentral ska du skicka en föranmälan. Det gör du genom att fylla i ett formulär på vår webbplats. Föranmälan ska skickas till oss minst sju arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Skicka föranmälan

Lokala regler för installationer

Växjö Energis entreprenörspärm fjärrvärme och fjärrkyla i pdf-format
Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler i pdf-format
Lokala regler för att ansluta till Växjös fjärrkylnät i pdf-format

Teknisk beskrivning och bestämmelser

Våra tekniska beskrivningar för småhus och näringsfastigheter samt rapport från Energiföretagen om läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Teknisk beskrivning småhus i pdf-format
Teknisk beskrivning näringsfastighet i pdf-format
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i pdf-format

Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser

F:101 Utförande och installation i pdf-format
F:102 Fjärrkylcentralen - utförande och installation i pdf-format
F:103-7 Certifiering av fjärrvärmecentraler i pdf-format
F:104 Energimätare för termisk energi i pdf-format

Samlade dokument