För installatörer - Fjärrvärme

Innan byte eller inkoppling av fjärrvärmecentral, eller arbeten på primärsidan, ska installatören fylla i en föranmälan. I den ska placeringen av servisventilerna och deras skick fyllas i. 

Föranmälan ska komma till oss minst sju arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Du skickar anmälan till fjarrvarme@veab.se eller Växjö Energi, Box 497, 351 06 Växjö.

Föranmälan: Byte och installation av fjärrvärmecentral

Teknisk beskrivning och bestämmelser

Teknisk beskrivning småhus
Teknisk beskrivning näringsidkare
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Svensk fjärrvärmes Tekniska bestämmelser

F:101 Utförande och installation
F:102 Fjärrkyla
F:103-7 Certifiering
F:104 Värmemätare

För våra entreprenörer

Entreprenörspärm fjärrvärme/kyla
Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler
Lokala regler för arbete med anslutning av fjärrkyla

Samlade dokument