För installatörer

Installation eller byte av fjärrvärmecentral anmäls via vår webbplats. Här kan du hitta information om tekniska bestämmelser och lokala regler för arbete med fjärrvärme och fjärrkyla.

Installationsanmälan

Ska du installera eller byta en fjärrvärmecentral skickar du in en installationsanmälan. Det gör du genom att fylla i formuläret nedan. Anmälan ska skickas till oss minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Under veckorna 28-30 har vi inte möjlighet att göra nya anslutningar eller byten av centraler.

Skicka installationsanmälan

Fjärrvärme

Lokala anvisningar och tekniska bestämmelser för fjärrvärme.
Lokala anvisningar för arbete i fjärrvärmecentraler i pdf-format
F:101 Tekniska bestämmelser fjärrvärmecentralen i pdf-format
F:103-7 Certifiering av fjärrvärmecentraler i pdf-format
F:104 Tekniska bestämmelser energimätare för termisk energi i pdf-format

Fjärrkyla

Lokala anvisningar och tekniska bestämmelser för fjärrkyla.
Lokala anvisningar för att ansluta till Växjös fjärrkylnät i pdf-format
F:102 Fjärrkylcentralen - utförande och installation i pdf-format