Så fungerar effektabonnemang

Effektabonnemang innebär att du betalar för hur mycket du faktiskt använder elnätet. Ditt behov avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje tillfälle.

Effektuttag

Exempel på effektuttag under en månad. Den uttagna effekten registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet under månaden.

Effekt (kW)

Dag

 


Mina sidor kan du följa din energiförbrukning och se dina effekttoppar per timme. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta kundcenter så hjälper vi dig.

Vadå effekttopp?

Använder du flera eldrivna saker och apparater samtidigt ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

Effektabonnemang-effekttopp-1-webb.pngEffektabonnemang-effekttopp-2-webb.png
Syntolkning: En illustration som visar hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man exempelvis startar ventilation och apparater samtidigt som man laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög effekt efter varandra istället. Klicka på bilden för att göra den större.

Effektabonnemang säkrar kapacitet

Elektrifieringen av samhället medför en stor ökning av energibehovet. I Växjö har vi ingen brist på el just nu, men för att klara samhällets omställning så måste vi framtidssäkra elleveranserna. Samtidigt behöver vi alla använda elen på ett smartare sätt, så att elen räcker åt alla när vi behöver den. Genom att arbeta hållbart tillsammans kan vi få till en jämnare belastning på elnätet!

Du som företag tar ett samhällsansvar genom att hålla nere effektuttag. Med jämna effektuttag kan vi leverera ett säkert elnät till Växjöborna med hög kapacitet. 

Tips för att få ner effekttoppar

  • Sprid ut användningen av el under dygnet. 
  • Använd apparater som drar mycket el och ladda elbilen mellan kl 20–07 på vardagar eller till helgerna.
  • Få kunskap om din elanvändning på Mina sidor och fundera över hur du kan sprida ut och minska din elanvändning.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen över dygnets alla timmar.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen över dygnets alla timmar.