Tilläggstjänster Mina sidor

Vill du ha möjlighet att övervaka energiuttaget eller ta ut rapporter över din energikostnad eller energianvändning kan du göra olika tillval till Mina sidor.

På Mina sidor kan du enkelt och överskådligt följa fastighetens energianvändning, där du får bra förutsättningar för att hitta svaga punkter i din anläggning och en indikation på vilken typ av åtgärd som behöver göras. 

Våra tilläggstjänster

Energiövervakning och budgetrapport

Få koll på din energiförbrukning genom att få larm för olika uppnådda förbrukningsnivåer på fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Pris: 100 kr/månad och anläggning

Beställ tjänst
  • Larm vid avvikande effekt och energiåtgång
  • Följ upp energiförbrukning per timme
  • Ta ut budgetrapport och årsstatistik i Mina sidor
  • Tillgång till energisignatur och dagligt medelvärde

Energicoach

Få hjälp av vår energicoach som ger dig råd och tips på hur du kan få en energismart fastighet.

Pris: 200 kr/månad och anläggning

Beställ tjänst
  • Årlig genomgång av statistik från tidigare år på din fastighet
  • Rådgivning om energianvändning och åtgärder
  • Förebyggande underhåll
  • Tips på bidrag som kan nyttjas