Hoppa till huvudinnehållet

Tilläggstjänster för Mina sidor

Vill du ha möjlighet att övervaka energiuttaget eller ta ut rapporter över din energikostnad eller energianvändning kan du göra olika tillval till Mina sidor.

På Mina sidor kan du enkelt och överskådligt följa fastighetens energianvändning, där du får bra förutsättningar för att finna svaga punkter i din anläggning och en indikation på vilken typ av åtgärd som behöver göras. 

Vi erbjuder fördjupade tjänster för Mina sidor där du kan få ut ännu mer av verktyget.

Våra tilläggstjänster:

Energiövervakning och budgetrapport

Vill ni släppa övervakning och istället få larm för olika uppnådda förbrukningsnivåer på fjärrvärme, fjärrkyla och el? Nu finns möjlighet att få energilarm vid avvikande effekt och energiåtgång, samt möjligheten att följa energiförbrukningen per timme. Med detta tillval har ni även möjlighet att ta ut en budgetrapport och årsstatistik via Mina sidor. Ytterligare komplettering är att ni får tillgång till energisignatur och dagligt medelvärde.

Energicoach

Med en energicoach kan vi erbjuda er hjälp med analys av resultaten på Mina sidor på er fastighet genom statistik, rådgivning samt ge tips på vilka bidrag som kan nyttjas.

Vad kostar det?

Energiövervakning och budgetrapport: 100 kronor/månad och anläggning
Energicoach: 200 kronor/månad och anläggning

Beställ tilläggstjänst för Mina sidor