Växjö Energi får förnyat förtroende i Klimatdialogen

Nu är det klart att Växjö Energi under 2023 får förnyat medlemskap i Klimatdialogen, ett nationellt initiativ där energibolag tillsammans med kunder och andra aktörer bidrar till att påskynda klimatomställningen på lokal nivå. Växjö Energi är en av nio medlemmar i Sverige.

– Det känns fantastiskt bra att vi får möjlighet att delta i Klimatdialogen även 2023. Vi behöver ha ett hållbart energisystem i Växjö, med minskad elkonsumtion och ökad elproduktion. För att vi ska lyckas måste olika aktörer i staden hjälpas åt och jobba tätt ihop, säger Petra Nilsson, chef Kraft och värme kund på Växjö Energi.

Rikstäckande forum

Klimatdialogen är ett rikstäckande forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor där fjärrvärmeleverantörer, kunder och andra samarbetar. Varje år prövas medlemskapet i Klimatdialogen då Prisdialogens styrelse går igenom medlemmarnas, och de ansökande medlemmarnas, klimatarbetsplaner.

Växjö Energi var en av de sju första medlemmarna när Klimatdialogen startade 2019 och fick även i år fortsatt förtroende.

“Vi kom i gång tidigt”

– En stor fördel är att vi kom i gång med samarbetet så tidigt, långt innan energikrisen. Det har gett oss gott om fakta och erfarenheter att luta oss mot när vi idag tar olika beslut, exempelvis när det byggs nya fastigheter i staden, säger Petra Nilsson.

De kunder och aktörer som Växjö Energi arbetar tillsammans med lokalt via Klimatdialogen är bland annat Växjöbostäder, LTB Förvaltning, Videum, Nyfosa, Castellum, HSB, Petri Fastigheter, som alla verkar i Växjö.

– Vi träffas för att diskutera olika ämnesområden, exempelvis elpriser, hur man kan minska effekttopparna i elnätet eller hur vi får fler fastighetsägare att investera i solceller. Det är inspirerande med det stora intresset för klimatfrågorna hos våra kunder även i dessa orostider. Den input, den kunskap och det engagemang som föds genom Klimatdialogen är väldigt värdefullt och gör Växjö bättre rustat för framtiden, säger Petra Nilsson.

Om Klimatdialogen

Klimatdialogen är en del av nationella Prisdialogen och det är dess styrelse som varje år beviljar fortsatt medlemskap. Prisdialogen drivs av Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige.

Läs mer på prisdialogen.se

För mer information, kontakta gärna:

Petra Nilsson, 0470-775219, petra.nilsson@veab.se