Så funkar elpriskompensation

Den 24 februari meddelades att riksdagen beslutat att anta regeringens förslag om att ge ekonomiskt stöd till de hushåll som drabbats av höga elpriser under vintern. Vi som elnätsbolag har ansvar för att administrera stödet till dig som kund. Här får du svar på vanliga frågor om elpriskompensationen.

Vilka har rätt till elpriskompensation?
Alla hushåll i Sverige som har en elanvändning från 700 kWh per månad till 2000 kWh per månad under december 2021 och januari-februari 2022 får elpriskompensation. 

Hur tar jag reda på min elförbrukning?
Du ser den på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor.

Hur får jag min kompensation?
För dig som är kund hos Växjö Energi görs ett avdrag på din faktura i maj. Du får då avdrag för din elförbrukning under december 2021, januari och februari 2022. Justeringen görs vid ett och samma tillfälle och du kan få olika belopp i ersättning för de olika månaderna. Det beror på hur mycket el du förbrukat.

Behöver jag göra något?
Du behöver inte ansöka om stödet – det justeras automatiskt på din faktura. 

Om du har månadsfaktura hos oss på Växjö Energi gör vi ett avdrag på fakturan som ställs ut i maj. Har du i stället kvartalsfaktura görs avdraget på den faktura som ställs ut i maj, juni eller juli.

Kommer elpriskompensationen förlängas?
Det finns ett förslag om förlängt elprisstöd i södra Sverige för mars, men detta är inte beslutat av Riksdagen än. 

Vad händer om jag flyttar från min bostad?
Om du flyttar från din bostad och har fått din slutfaktura innan stödet har betalats ut kommer du få en utbetalningsavi från oss. Du behöver inte kontakta oss för att få avin. Om du flyttar från din bostad och inte har fått din slutfaktura innan hela stödet har betalats ut, måste du kontakta oss när du har fått din slutfaktura. 

Hur mycket får jag i ersättning?
Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Ersättningstrappan beskriver hur mycket du får i ersättning.

Elanvändning per månad (kWh)  Stöd per månad (kr)
700-899 100
900-999 200
1000-1099 300
1100-1199 400
1200-1299 500
1300-1399 700
1400-1499 900
1500-1599 1100
1600-1699 1300
1700-1799 1500
1800-1899 1700
1900-1999 1900
Över 2000 2000

Mer information om elpriskompensation:
Frågor och svar om elpriskompensation på regeringen hemsida
Pressmeddelande från 25 februari på regeringens hemsida
Pressmeddelandet den 20 januari på regeringens hemsida
Pressmeddelandet den 12 januari på regeringens hemsida