Nätavgift

Vi ansvarar för elnätet i Växjö stad och för att elen transporteras hem till din bostad. För detta betalar du en nätavgift.

Nätavgiften består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Nätavgiften betalar du till oss som din nätägare. Samtidigt betalar du för den el du använt till det elhandelsföretag du valt. Du får alltså två fakturor. 

I nätkostnaden ingår kostnader för mätning och avläsning, reparation av elmätare och investeringar i elnätet så att ditt nätbolag kan transportera elen på ett säkert sätt till din bostad. Nätkostnaden används även till drift och underhåll av elanläggningarna samt investeringar i elnät.

Kolla gärna filmen som beskriver din elkostnad.  

 

Överföringsavgift

Kategori Öre/kWh
Småförbrukare 39,6
Normalförbrukare 19,9

 

Abonnemangsavgift

Kategori Mätarsäkring (A) Kr/mån
Småförbrukare  16  80,63
     
Normalförbrukare 16  218
  20  334
  25  456

Samtliga priser är angivna inklusive moms.