Elnätsavgift

Elnätet har en viktig roll i samhället för att stödja pågående elektrifiering och den hållbara utvecklingen. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el idag och i framtiden behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

1 april 2024 höjer vi din elnätsavgift

Varför höjs din elnätsavgift?
Växjö växer och elektrifieringen i samhället ökar. För att vi ska kunna ge alla i Växjö en trygg och säker tillgång till el behöver vi både bygga ut med nya elledningar och samtidigt modernisera det befintliga elnätet.
Prislista 1 april 2024

1 januari 2024 infördes effektabonnemang
1 januari 2024 förändrades säkringsabonnemang för dig med säkringsstorlek 16-25A till effektabonnemang. Detta berör främst villor men också några lägenheter och lokaler. Det innebär att du själv kan påverka din elnätsavgift genom att jämna ut dina effekttoppar.

Här kan du läsa om hur effektabonnemang fungerar och hur du kan tänka för att få ner din kostnad


Elnätsavgiften för företag
Har du säkringsabonnemang och är företagare så övergick även ditt abonnemang till effekt den 1 januari 2024.
Här kan du se prislista för företag

Din elnätsavgift

1 januari 2024 övergick säkringsabonnemang till effektabonnemang. Det innebär en prismodell som innehåller tre avgifter:

 • Fast avgift
  Du betalar en fast abonnemangsavgift som är beroende på säkringsstorlek. I avgiften ingår myndighetsavgifter. 
 • Effektavgift
  Du betalar ett snittpris för de tre högsta effekttopparna du har under månaden. Avgiften beräknas på vardagar mellan kl. 07-20 under månaden.
 • Elöverföring
  Du betalar en avgift för överföring av el fram till ditt boende, avgiften är rörlig per timme och du betalar per använd kilowattimme. Här kan du se månadens överföringsavgift.

Cirka 50 procent av din elnätskostnad består av myndighetsavgifter och skatter. Dessa avgifter fakturerar vi till dig som kund och sedan betalar vidare till olika myndigheter. Utöver elnätsavgiften så betalar du även för elen du använder. Den kostnaden betalar du till ditt elhandelsföretag.

Elnätsavgifter

Gäller från den 1 april 2024. 

Priserna är inklusive moms.

*Framtaget 2024-06-03.

Säkring
Fast avgift
Elöverföring
Effektavgift
Säkring
Lägenhet
Fast avgift
162,5 kr per månad
Elöverföring
7,6 öre/kWh per månad
Effektavgift

0 kr. Effektavgift ingår inte i detta abonnemang.

Säkring
16 A
Fast avgift
235 kr per månad
Elöverföring
7,6 öre/kWh per månad
Effektavgift
51,5 kr/kW per månad
Säkring
20 A
Fast avgift
383,75 kr per månad
Elöverföring
7,6 öre/kWh per månad
Effektavgift
51,5 kr/kW per månad
Säkring
25 A
Fast avgift
468,75 kr per månad
Elöverföring
7,6 öre/kWh per månad
Effektavgift
51,5 kr/kW per månad

Din säkringsstorlek hittar du på din faktura eller på Mina sidor vid sidan Mina avtal vid rubriken Abonnemangsavgift. Säkringsstorlek benämns som abonnemangsavgift eftersom den avgiften baseras på din storlek på säkring. 

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har.

Din elmätare mäter hur mycket el du använder för varje timme. Din effektavgift beräknas av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Avgiften beräknas kronor per kilowatt. 

Följande dagar räknas inte som vardagar:
Lördagar, Söndagar, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul, Långfredag, Annandag påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Nationaldagen, Midsommarafton. Tiden för effektavgiften följer sommar- och vintertid.

vår definition av lägenhet

Om anläggningen uppfyller de nedan angivna kriterierna så definieras man som lägenhetskund och berörs inte av förändringen:

 • 16 A eller enfas.
 • Minst tre elnätsabonnemang avsett för förbrukning.
 • Gemensam elnätsanslutning.

Exempel på kostnader med effektavgift

Exempel 1

Tänk att du gör följande på tre olika dagar under en månad:

 • Laddar din elbil en vardag mellan kl. 17-18. Detta ger ett effektuttag på ungefär 9 kW per timme.
 • Lagar mat i ugn och använder diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare en vardag kl. 18–19. Detta ger dig en effekt på ungefär 6 kW per timme.
 • Dammsuger, använder diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare en vardag mellan kl. 18-19. Effektuttaget här blir ungefär 5 kW per timme.

Ditt snitt på effektuttag blir:
Dessa dagar visar de högsta effektuttagen totalt 20 kW. Ett snitt på de tre högsta effektuttagen är i detta fall 6,7 kW. Denna månad har ni en månadsförbrukning på 450 kWh.

Om du har 16A säkring så skulle detta kosta dig:

 • 235 kr i fast avgift
 • 450 kWh*0,1023 kr = 46 kr i överföringsavgift
 • 6,7 kW*51,50 kr = 345 kr i effektavgift
 • Totalt: 626 kr

Utöver detta tillkommer energiskatten.

exempel 2

Tänk att du istället gör följande på tre olika dagar under en månad:

 • Laddar din elbil en vardag mellan kl. 00-01. Denna effekttopp räknas inte eftersom laddningen görs efter kl.20 och innan kl. 07. Tänk på att använda en säker laddbox med lastbalansering.
 • Lagar mat i ugn och använder tvättmaskin en vardag kl. 17–19 ger 3,5 kW elanvändning
 • Använder diskmaskin och torktumlare kl. 19-20 en annan vardag som ger 4 kW i elanvändning.
 • Använder tvättmaskinen och torktumlare mellan kl. 18-19 en tredje vardag som ger 3 kW elanvändning

Ditt snitt på effektuttag blir:
Dessa dagar visar de högsta effektuttagen totalt 10,5 kW. Ett snitt på de tre högsta effektuttagen är i detta fall 3,5 kW. Denna månad har ni en månadsförbrukning på 450 kWh.

Om du har 16A säkring så skulle detta kosta dig:

 • 235 kr i fast avgift
 • 450 kWh*0,1023 kr = 46 kr i överföringsavgift
 • 3,5 kW*51,50 kr = 180 kr i effektavgift
 • Totalt: 461 kr

Utöver detta tillkommer energiskatten.

Om du laddar din elbil efter kl. 20 och innan kl. 07 en vardag eller på helgen så räknas inte effekttoppen. Ett annat tips är att du laddar din elbil på en lägre effekt under längre tid. Tänk på att använda en säker laddbox med lastbalanserare.

Effekttopparna baseras på de tre högsta effektuttagen, fördelat under tre olika dygn under en månad

 

Rörlig överföringsavgift

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Här kan du se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt och se hur avgiften förändrats under året. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har. Prognosen ger en indikation av det rörliga priset och uppdateras vid månadsskiftet. Tänk på att utfallsvärdet ser annorlunda ut på din faktura eftersom avgiften påverkas av hur din förbrukning ser ut timme för timme.

År Månad Prognos

Öre/kWh

Diagrammet visar prognoser och utfall för överföringsavgift per månad och visas i öre/kWh. I linjediagrammet är den streckade linjen prognoser och heldragen linje är utfall på föregående månader. I stapeldiagrammet är de ljusgrå staplarna prognoser och blå staplar är utfall på föregående månader. 

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen.

Visste du detta om Växjöbornas elanvändning?

 • Växjöborna använder som mest el mellan klockan 12 och 13.
 • 29 mars 2023 klockan 04.00 producerade Sandviksverket som mest el under 2023, och bidrog till att värma cirka 1 500 villor med elvärme.
 • 8 juni 2023 klockan 11.00 stod solcellsproduktionen för cirka en fjärdedel av den totala elanvändningen i Växjö stad.