Nätavgift

Vi ansvarar för elnätet i Växjö stad och för att elen transporteras hem till din bostad. För detta betalar du en nätavgift.

Nätavgiften består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Nätavgiften betalar du till oss som din nätägare. Samtidigt betalar du för den el du använt till det elhandelsföretag du valt. Du får alltså två stycken fakturor. 

Överföringsavgift

Kategori Öre/kWh
Småförbrukare 39,6
Normalförbrukare 19,9

 

Abonnemangsavgift

Kategori Mätarsäkring (A) Kr/mån
Småförbrukare  16  67,50
     
Normalförbrukare 16  188
  20  285
  25  395

Samtliga priser är angivna inklusive moms.