Elnätsavgift

Elnätet har en viktig roll i samhället för att stödja pågående elektrifiering och den hållbara utvecklingen. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el idag och i framtiden behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

1 januari 2024 får du som bor i villa effektabonnemang

1 januari 2024 övergår säkringsabonnemang till effektabonnemang för dig som bor i villa. Det innebär att du själv kommer kunna påverka din elnätsavgift genom att jämna ut dina effekttoppar. Bor du i lägenhet har du kvar ditt säkringsabonnemang.

Här kan du läsa om hur effektabonnemang fungerar och hur du kan tänka för att få ner din kostnad

 

Elnätsavgiften för företag
Har du säkringsabonnemang och är företagare så övergår även ditt abonnemang till effekt den 1 januari 2024.
Här kan du se prislista för företag

Din elnätsavgift

1 januari 2024 övergår säkringsabonnemang till effektabonnemang. Det innebär en prismodell som innehåller tre avgifter:

 • Fast avgift
  Du betalar en fast abonnemangsavgift som är beroende på säkringsstorlek. I avgiften ingår myndighetsavgifter. 
 • Effektavgift
  Du betalar ett snittpris för de tre högsta effekttopparna du har under månaden. Avgiften beräknas på vardagar mellan kl. 07-20 under månaden.
 • Elöverföring
  Du betalar en avgift för överföring av el fram till ditt boende, avgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme. Här kan du se månadens överföringsavgift.

Cirka 50 procent av din elnätskostnad består av myndighetsavgifter och skatter. Dessa avgifter fakturerar vi till dig som kund och sedan betalar vidare till olika myndigheter. Utöver elnätsavgiften så betalar du även för elen du använder. Den kostnaden betalar du till ditt elhandelsföretag.

Elnätspriser

Priser gäller för dig som bor i villa, lägenhet och radhus. Gäller från den 1 januari 2024. 

Priserna är inklusive moms.

*Framtaget 2023-12-05.

Säkring
Fast avgift
Elöverföring
Effektavgift
Säkring
Lägenhet
Fast avgift
155 kr per månad
Elöverföring
15,57 öre/kWh per månad
Effektavgift

0 kr. Effektavgift ingår inte i detta abonnemang.

Säkring
16 A
Fast avgift
230 kr per månad
Elöverföring
15,57 öre/kWh per månad
Effektavgift
42 kr/kW per månad
Säkring
20 A
Fast avgift
376,25 kr per månad
Elöverföring
15,57 öre/kWh per månad
Effektavgift
42 kr/kW per månad
Säkring
25 A
Fast avgift
460 kr per månad
Elöverföring
15,57 öre/kWh per månad
Effektavgift
42 kr/kW per månad

Din säkringsstorlek hittar du på din faktura eller på Mina sidor vid sidan Mina avtal vid rubriken Abonnemangsavgift. Säkringsstorlek benämns som abonnemangsavgift eftersom den avgiften baseras på din storlek på säkring. 

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har.

Din elmätare mäter hur mycket el du använder för varje timme. Din effektavgift beräknas av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Avgiften beräkas kronor per kilowattimme. 

Osäker på om du tillhör villa eller lägenhet?

Definition av Lägenhet är elnätsabonnemang som uppfyller:

 • 16 A eller enfas.
 • Minst tre elnätsabonnemang avsett för förbrukning.
 • Gemensam elnätsanslutning.

Prislista för 2023

Överföringsavgiften är rörlig och prissätts utifrån marknadspriset på el. Du kan se prognoser för överföringsavgifter per månad här. Din elförbrukning per månad hittar du på Mina sidor eller på din faktura.

Säkring Fast avgift för abonnemang Avgift för överföring (prognos december)
16 A småförbrukare 105 kr/mån 31,96 öre/kWh*
16 A normalförbrukare 284 kr/mån 14,06 öre/kWh*
20 A 439 kr/mån 10,73 öre/kWh*
25 A 600 kr/mån 10,73 öre/kWh*


Priserna är inklusive moms.
*Framtaget 23-12-05.

Rörlig överföringsavgift

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Här kan du se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt och se hur avgiften förändrats under året. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har. Prognosen ger en indikation av det rörliga priset och uppdateras vid månadsskiftet. Den 1 januari 2024 ändrar vi beräkningen av den rörliga överföringsavgiften, läs om den här.

Tänk på att utfallsvärdet ser annorlunda ut på din faktura eftersom avgiften påverkas av hur din förbrukning ser ut timme för timme. Priserna för 2023 och 2024 räknas ut på olika sätt och har därmed olika filtreringsval. Därför blir avgiften 0 kr under 2023, om du väljer avgift för 2024. 

Överföringsavgift 2024 Småförbrukare 16A Normalförbrukare 16A Normalförbrukare 20A - 25A
År Månad Prognos

Öre/kWh

Diagrammet visar prognoser och utfall för överföringsavgift per månad och visas i öre/kWh. I linjediagrammet är den streckade linjen prognoser och heldragen linje är utfall på föregående månader. I stapeldiagrammet är de ljusgrå staplarna prognoser och blå staplar är utfall på föregående månader. 

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen över dygnets alla timmar.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen över dygnets alla timmar.

Visste du detta om Växjöbornas elanvändning?

 • Växjöborna använder som mest el mellan klockan 12 och 13.
 • 29 mars 2023 klockan 04.00 producerade Sandviksverket som mest el under 2023, och bidrog till att värma cirka 1 500 villor med elvärme.
 • 8 juni 2023 klockan 11.00 stod solcellsproduktionen för cirka en fjärdedel av den totala elanvändningen i Växjö stad.