Vattenfall och Växjö Energi får bidrag för gemensamt koldioxidinfångningsprojekt

Vattenfall och Växjö Energi har tilldelats drygt 600 000 kronor i bidrag från Energimyndigheten för det gemensamma projektet: Koldioxid på tåg – en teknisk systemstudie för välfungerande, hållbar och säker lastning och lossning.

- Lastning och lossning av koldioxiden på tåg är en viktig del i den totala värdekedjan för att säkerställa att koldioxiden från anläggningen i Jordbro når den slutgiltiga lagringen, säger Marcus Wahrgren, ansvarig för Vattenfalls CCX-program.

Både Vattenfall och Växjö Energi har pågående satsningar för att fånga in och minska koldioxid i atmosfären inom några års sikt.

Det gemensamma projektet syftar till att undersöka möjligheterna för att transportera koldioxid från anläggningar till slutförvaring via tåg, med särskilt fokus på effektiv lastning och lossning. En effektiv transportkedja kan leda till minskade kostnader för framtida projekt men också snabbare etablering av motsvarande lösningar runt om i landet.

– Vi vill säkerställa en välfungerande transport av koldioxid från vår anläggning i Växjö till utskeppningshamn. Projektet är en viktig pusselbit för detta arbete, säger Julia Ahlrot, chef strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Stor potential
Den totala budgeten för projektet ligger på cirka 1 250 000 kronor, varav Energimyndigheten bidrar med drygt 600 000 kronor.

Energimyndigheten motiverar sitt beslut med att projektet är ”viktigt för en framtida implementering av en fullskalig värdekedja för Bio-CCS” (Bioenergy Carbon Capture and Storage). Resultatet kan även spridas till andra aktörer med liknande förutsättningar och den totala potentialen är stor.

Resultaten från den här studien kan bli värdefulla för kommande infrastruktursatsningar inom koldioxidinfångning och kompletterar även andra CCS-projekt som finansierats inom Industriklivet, säger Anna Thorsell, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om koldioxidinfångningen:
En fullskalig anläggning i Växjö har potential att fånga in 260 000 ton biogen koldioxid per år och Vattenfalls anläggning i Jordbro 150 000 ton biogen koldioxid per år. Genom lagring av koldioxiden kan detta bidra till att uppnå negativa utsläpp.

Läs mer om Vattenfalls och Växjö Energis satsningar på att fånga in koldioxid på vattenfall.se och veab.se

För mer information och intervjuer, kontakta gärna:
Marcus Wahrgren, Senior Business Developer, Vattenfall, 076-135 62 77, marcus.wahrgren@vattenfall.com

Julia Ahlrot, chef Strategi och Omvärldsrelationer, Växjö Energi, 0470-77 51 35, julia.ahlrot@veab.se