Hoppa till huvudinnehållet

Anslutning fjärrkyla

Här kan du läsa om hur det går till att ansluta din fastighet till fjärrkyla och skicka en intresseanmälan.

Så här går det till att ansluta din fastighet till fjärrkyla:

  1. Skicka en intresseanmälan. Därefter kontaktar vi dig för en dialog. Vi eller din fastighetsskötare gör en djupare inventering av nuvarande byggnader, verksamhet, kylkapacitet från befintliga kylmaskin, eventuell processkyla, ventilationssystem och kringutrustning. Därefter en inventering av kylbehovet, planerade förändringar av byggnaden eller verksamheten och driftskunskaper.

    Skicka intresseanmälan

  2. Vi besöker er och vi kommer tillsammans överens om möjlig väg att ta sig in till fastigheten, hur ledningarna ska dras och vilka aktörer som ska utföra vad för att ansluta fastigheten, både på utsidan och insidan. Efter besöket kontaktar vi dig med en offert. Tillsammans går vi igenom dina planer och vår leverans, leveransgränsers omfattning, avtalstid och priser.
  3. Gör din beställning av fjärrkylenslutningen. Med fjärrkyleanslutning får du fjärrkyla framdragen in till din fastighet och ledningen avslutas med två servisventiler. Servitut ska erhållas om sådant krävs. I fjärrkyleanslutningen ingår markarbeten om inget annat avtalats. Servisventilerna som ägs och monteras av Växjö Energi får endast manövreras av personal från Växjö Energi AB. Läs mer i teknisk beskrivning för fjärrkyla.
  4. Grävning sker och fjärrkylerören placeras i marken och indragning av ledning sker till din fastighet. Efter arbetet återställs marken.
  5. Installation av energicentral. Vi kan erbjuda dig totalentreprenad där vi utför den invändiga installationen av energicentralen. Installation av energicentral offereras separat där möjligheten finns att beställa energicentral och installation, samt om du önskar några tillval. Beställningen sker enligt separat offertunderlag i steg 3. Du väljer själv om du vill anlita oss eller en extern VVS-installatör för installationen. Det är viktigt att VVS-installatören är godkänd av oss och att arbetet som utförs på primärsidan genomförs av svets- alternativt lödlicenserad personal.  Läs mer om lokala regler för att ansluta till Växjös fjärrkylenät.
  6. Installationen av mätare. Vi kommer till din fastighet och sätter mätaren på plats.
  7.  Vi gör en slutkontroll för att kontrollera säkerhet och anslutning.