Växjö Energi utmanade studenter i energiplanering

Vad krävs för att bli en riktigt vass produktionsplanerare i energibranschen? Det fick civilingenjörsstudenter från programmet teknisk matematik på Linnéuniversitetet en inblick i under en vecka i november då de antog utmaningen att ta sig an rollen som produktionsplanerare för el- och värmeproduktion. Det kom att bli en vecka där studenterna fick visa prov på strategiskt tänkande, kreativitet och uthållighet!

Utmaningen genomfördes i projektform under ledning av Henrik Larsson och Daniel Andersson på Växjö Energi. Projektet inleddes med att Henrik och Daniel tog emot de blivande ingenjörerna på Sandviksverket, där de under ett studiebesök fick se produktionsanläggningarna och fick veta mer om energiproduktion och förutsättningarna i rollen som produktionsplanerare. Studenterna delades sedan upp i grupper där de fick ett produktionsplaneringsuppdrag som Daniel utformat.

– Det var en mycket taggad och intresserad grupp som tog sig an uppgiften. Under kort tid skulle de sätta sig in i hur hållbar energiproduktion och energimarknaden fungerar, samtidigt som de skulle lösa tekniska uppgifter. De tyckte att det var kul att få prova på sina kunskaper i praktiken och få en koppling mot verkligheten. Samtidigt fick de en inblick i energibranschen och hur komplex, spännande och avancerat det är att jobba i den, säger Daniel Andersson.

En roll med många utmaningar

Växjö Energis verksamhet är helt fossilbränslefri och tack vare den lokala kraftvärmeproduktionen skapas en hel del el, samtidigt som det levereras hållbar värme och kyla till Växjöborna. I Växjö Energis fall är det behovet av värme och el som ger grundförutsättningarna för produktionen.

– Arbetet som produktionsplanerare går sedan ut på att planera produktionen på ett hållbart sätt, samtidigt som lönsamheten blir så bra som möjligt. För att uppnå de här kriterierna behöver produktionsplaneraren ta hänsyn till marknadspriset på olika energislag, men även de förutsättningar som finns vid tillfället för produktionen. Det kan till exempel handla om tillgång till bränsle eller vädersituationen. Det gäller att ha en förståelse för hela värdekedjan, samt hur omvärlden ser ut både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv, för att lyckas med planeringen på bästa vis, säger Henrik Larsson.

Som produktionsplanerare får dina beslut direkta effekter på hela produktionen och det gäller därför att föra en dialog med många funktioner som har unika kunskaper om olika delar i produktionen.

– Det är ett lagspel där det gäller att göra rätt saker i rätt tid, med de resurser vi har. På så sätt gör vi nytta på flera plan, samtidigt som vi skapar ekonomiskt utrymme för investering och utveckling av ny hållbar energiproduktion, berättar Daniel.

Gick i mål efter intensiv tävling

Under veckan fick studenterna chansen att tillämpa matematiska modeller för att optimera produktionen av värme och el på ett resurseffektivt sätt. De fick se att det är en utmaning att vara flexibel i planeringen, eftersom priser varierar mycket och väderprognoser ofta inte stämmer.

– De löste uppgiften med stort engagemang och jag tror även att hållbarhetsperspektivet var intressant för dem, samt att tävlingsmomentet mellan de olika grupperna blev en extra morot, avslutar Henrik.