Växjö Energi en av landets bästa arbetsgivare

Växjö Energi har fått utmärkelsen Excellent arbetsgivare 2021 av Nyckeltalsinstitutet. Växjö Energi tillhör de 10 procent bästa arbetsgivarna i landet, enligt deras kartläggning.

– Det känns jättebra. Vi jobbar målinriktat med att vara en attraktiv arbetsgivare och en hållbar arbetsplats, detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Pernilla Rosander, HR-chef på Växjö Energi.

Nyckeltalsinstitutet rankar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet. I jämförelsen använder man konkreta siffror från företagens personaldatasystem.

Växjö Energi hamnar bland de 10 procent bästa arbetsgivarna i årets mätning och kan därmed titulera sig Excellent Arbetsgivare 2021.

I jämförelsen ligger Växjö Energis styrkor i hög frisknärvaro, blandad könsfördelning hos chefer och en hög andel tillsvidareanställningar. Men även när det gäller viktiga faktorer som medianlöner, chefsnärvaro och låg korttidssjukfrånvaro ligger bolaget bra till.

Energibranschen står inför stora utmaningar framöver, till exempel när det gäller digitalisering och energiomställning. Här kommer kompetensfrågan bli en viktig kugge, menar Pernilla Rosander:

– Liksom hela branschen kan vi se en framtida utmaning i att hitta kompetent personal till vissa befattningar som till exempel ingenjörer, montörer och tekniker. Att behålla och locka duktiga medarbetare är en affärskritisk fråga. Därför är det oerhört viktigt att vi är och uppfattas som en attraktiv arbetsplats, säger hon.

Om kartläggningen

Nyckeltalsinstitutets kartläggning baseras på statistik från 2020 och har genererats från en databas med information om över 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 400 företag och organisationer.