En ljuspunkt i vardagen

Fotbollsklubben Växjö DFF satsar på hållbarhet och med projektet #inteensam vill man bidra till att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre. Vi har träffat två av fotbollsspelarna som regelbundet besöker äldreboendet Birkagården.

- Det ger ett stort värde för både oss och de äldre att träffas och det känns väldigt fint att göra det här.

Det säger Emma Pennsäter och Sophia Redenstrand, fotbollsspelare i Växjö DFF som varannan måndag besöker äldreboende Birkagården. Besöken är en del i fotbollsklubbens hållbarhetsprojekt #inteensam som syftar till att bryta den ofrivilliga ensamhet många äldre idag känner, inte minst efter pandemin.

Uppskattade besök som återskapar minnen

Under träffarna hittar man på saker tillsammans med de äldre, så som att spela kort, titta på gamla foton, ta gemensamma promenader eller fikar. Spelarna blir på så sätt en extra resurs för olika typer av aktiviteter och besöken är väldigt uppskattade.

- Vi är väldigt glada över det här samarbetet, nu under pandemin har det varit extra tufft för många då det har varit svårt med besök. Att tjejerna kommer hit och pratar med de äldre och hittar på saker blir en ljuspunkt i vardagen, säger Ewa Wickart- Ennerfelt, enhetschef på Birkagården.

I en utvärdering som gjordes i december 2021 framgår det att projektet varit väldigt lyckat och uppskattat av de boende på Birkagården och man hoppas på fler träffar med tjejerna.

- Man glömmer tillvaron och att man inte är gammal eller sjuk, det återskapar gamla sköna minnen, säger en av omsorgstagarna som intervjuats i utvärderingen.